Deze indicator geeft het aantal fte buurtsportcoaches en het aandeel buurtsportcoaches dat zich inzet voor de verschillende thema’s binnen het sportakkoord weer

Deze indicator wordt gebruikt om de voortgang rondom het sportakkoord te monitoren.

 

Cijfers

Methoden

Nationale informatie over de inzet van buurtsportcoaches is afkomstig uit vier bronnen van het Mulier Instituut:

  • Een panel van buurtsportcoaches (het onderzoekspanel BRC)
  • Een panel van Nederlandse gemeenten (het VSG gemeentepanel)
  • Een panel van werkgevers van buurtsportcoaches (het onderzoekspanel werkgevers BRC)
  • De Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties, waarin jaarlijks de uitrol van de regeling wordt gemonitord met input van alle aan de regeling deelnemende gemeenten

De drie panels wordt gevraagd naar de inzet van buursportcoaches (volgens gemeenten, werkgevers en buurtsportcoaches zelf) voor de verschillende thema’s binnen het sportakkoord. Per thema wordt het percentage buurtsportcoaches berekend dat zich hiervoor inzet. Daarnaast wordt er informatie verzameld over o.a. de leeftijdsgroepen, opleidingsniveaus en specifieke doelgroepen waarvoor buursportcoaches zich inzetten en met welke specifieke werkzaamheden ze bijdragen aan een thema.

Per gemeente wordt vanuit het VSG gemeentepanel het aantal fte buurstsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches bepaald. Om tot het totaal aantal fte buurtsportcoaches in Nederland te komen worden de aantallen opgegeven door de gemeenten die de vragenlijst hebben ingevuld geëxtrapoleerd aan de hand van het aantal formatieplaatsen uit de norm van het gemeentefonds.

Overige informatie in databron

Het VSG gemeentepanel, het onderzoekspanel BRC en onderzoekspanel werkgevers BRC bevatten meer informatie over specifieke werkzaamheden waarmee buurtsportcoaches bijdragen aan het thema.

Het onderzoekspanel BRC (buurtsportcoaches) en de Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties bevatten meer informatie over o.a. verschillende leeftijdsgroepen, opleidingsniveaus en specifieke doelgroepen waarvoor buurtsportcoaches zich inzetten.

Meer informatie

Voor vragen neem contact op met: sportenbewegenincijfers@rivm.nl