Deze indicator geeft de gemiddelde afstand tot sportaccommodaties weer

 

Cijfers

Onderstaande tabel geeft aan waar cijfers omtrent de gemiddelde afstand tot sportaccommodaties te vinden zijn.

Niveau

Link

Openbaar?

Nationaal

https://www.sportenbewegenincijfers.nl/kaarten/afstandtotsportaccommodaties

Ja

Lokaal

https://www.sportenbewegenincijfers.nl/kaarten/afstandtotsportaccommodaties

Ja

Methoden

In de dataset ‘Vierkanten 100 meter’ van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) is Nederland opgedeeld in vierkanten van 100 bij 100 meter. Per vierkant is bekend hoeveel mensen er wonen. Met behulp van GIS-software is bepaald in welke gemeente de vierkanten liggen. Vervolgens is voor elk vierkant de afstand berekend naar de dichtstbijzijnde sportaccommodatie (per type sportaccommodatie). De sportaccommodaties zijn afkomstig uit de DSA. Hierbij is niet gerekend met hemelsbrede afstanden, maar met afstanden over de weg. Alle inwoners binnen het vierkant krijgen dezelfde afstand toegekend. De afstanden gepresenteerd in tabellen en figuren zijn populatiegewogen. Dit houdt in dat bij bijvoorbeeld de berekening van de gemiddelde afstanden van de gemeenten, vierkanten met meer inwoners zwaarder meetellen dan vierkanten met minder inwoners.

Overige informatie in databron

De Database SportAanbod (DSA) is een landelijk databestand met gegevens over ongeveer 22.000 sportaccommodaties in Nederland. De DSA wordt gesubsidieerd door het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en is in beheer van het Mulier Instituut. De DSA bevat van alle sportaccommodaties adresgegevens, x- en y-coördinaten, type sport/accommodatie en het onderscheid in indoor- en/of outdooraccommodatie. Afhankelijk van het type accommodatie bevat de DSA aanvullende gegevens, zoals het aantal holes van de golfbaan of het aantal voetbalvelden op een complex.

De DSA is open data en valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie. Kort betekent dat dat het gebruik van data voor niet-commerciële en commerciële doeleinden is toegestaan, mits er gerefereerd wordt naar het databestand. Daarnaast is het toegestaan om de data door te ontwikkelen, te transformeren en producten te bouwen op basis van de data, mits deze producten onder dezelfde voorwaarden beschikbaar zijn.

Meer informatie

Voor vragen neem contact op met: sportenbewegenincijfers@rivm.nl