Op deze pagina staan de cijfers van de indicator 'Innovatiescore van de sportsector'. Deze indicator wordt gebruikt voor het monitoren van het thema Vitale sportaanbieders van het Sportakkoord II.

Bron:  Sportinnovatiemonitor (UvA en MI betrokken)

Methode: volgt in 2024

Nieuwe cijfers verwacht: 2025

Cijfers van de indicator

Innovatiescore van de sportsector

Landelijke cijfers

Sla de grafiek Sportinnovatiescore, gemiddeld, 2021 over en ga naar de datatabel

De sportsector krijgt een score van 6,2

De gemiddelde sportinnovatiescore van de sportsector was in 2021 een 6,2 (op een schaal van 1 tot 10). De Sportinnovatiescore is gebaseerd op 3 gemeenschappelijke eigenschappen:

  1. Het heeft betrekking op de ontwikkeling en/of introductie van iets nieuws;
  2. Het raak direct de beoefening van de sport;
  3. Het is primair gericht op het bevorderen van sport en bewegen.

*Om tot de bovenstaande kengetallen te komen heeft een herrekening van de score op een 7-puntschaal naar een waarde op een schaal van 1 tot 10. Dit houdt overigens niet in dat een score van een 5,5 of hoger staat voor een voldoende. De kengetallen zijn bedoeld om sportinnovatie te kwantificeren

Eigenschappen van sportinnovatie

Sla de grafiek Sportinnovatiescore, per eigenschap van sportinnovatie, 2021 over en ga naar de datatabel

Sportinnovatie richt zicht het vaakst over het bevorderen van sport en bewegen

In 2021 is te zien dat sportorganisaties bij innoveren het minst inzetten op het ontwikkelen en/of introduceren van iets nieuws (eigenschap 1) en het meest op het bevorderen van sport en bewegen (eigenschap 3).

Score per sportvorm

Cijfers per sport

Sla de grafiek Sportinnovatiescore, per sportvorm, 2021 over en ga naar de datatabel

(Top)sportevenementen hebben de hoogste innovatiescore

In 2021 hadden (top)sportevenementen de hoogste innovatiescore (een score van 7,9 op een schaal van 1 tot 10). Ook topsportprogramma's, betaald voetbal en fitnesscentra scoorden hoog. De sportvorm die het laagst scoorde in 2021 was het ongeorganiseerd hardlopen, wandelen en fietsen (4,6).

*Om tot de bovenstaande kengetallen te komen heeft een herrekening van de score op een 7-puntschaal naar een waarde op een schaal van 1 tot 10. Dit houdt overigens niet in dat een score van een 5,5 of hoger staat voor een voldoende. De kengetallen zijn bedoeld om sportinnovatie te kwantificeren.

Eigenschappen van sportinnovatie

Sla de grafiek Sportinnovatiescore, per sportvorm en eigenschap van sportinnovatie, 2021 over en ga naar de datatabel

Meeste sportvormen scoren het hoogst op het bevorderen van sport en bewegen

In 2021 zijn er verschillen te zien tussen de scores per eigenschap van sportinnovatie. Deze verschillen zijn het grootst bij topsportevenementen, betaald voetbalorganisaties en tennisverenigingen. Bij deze sportvormen is de score voor het primair richten op het bevorderen van sport en bewegen (eigenschap 3) hoger dan de score voor het ontwikkelen en/of introduceren van iets nieuws (eigenschap 1). Bij alle sportvormen, met uitzondering van fitnesscentra en volleybalverenigingen, scoort eigenschap 1 het laagst van de 3 eigenschappen.

Meer informatie

Monitoring Sportakkoord II

De indicator op deze pagina wordt gebruikt om de voortgang van het Sportakkoord II (SAII) te monitoren. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) brengt lange-termijn-indicatoren in beeld, waarbij een verandering op de lange-termijn beoogd wordt. Deze cijfers kunnen niet direct worden verbonden aan de acties van het SAII, maar geven wel inzicht in de context van het thema. Voor een overzicht van alle thema’s en de bijbehorende indicatoren, zie de webpagina Monitoring Sportakkoord II of de publicatie Lange-termijn-indicatoren voor monitoring van Sportakkoord II.

Het thema Vitale sportaanbieders van het sportakkoord gaat over een sportaanbod dat sterk, veilig en toegankelijk is. Hier wordt aan gewerkt door het maken en versterken van een effectieve ondersteuningsstructuur voor sportaanbieders. Op deze pagina staan de indicatoren die worden gebruikt om dit thema te monitoren.