Op deze pagina staan de cijfers van de indicator 'Het aandeel van de bevolking van 6 jaar en ouder dat wekelijks of vaker sport volgt via media'. Deze indicator wordt gebruikt voor het monitoren van het thema Maatschappelijke waarde van topsport van het Sportakkoord II.

Bron: Vrijetijdsomnibus (VTO) (2012-2018:  SCP Sociaal Cultureel Planbureau (Sociaal Cultureel Planbureau) i.s.m.  CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)), VTO (v.a. 2020: CBS, bewerking: Mulier Instituut)

Methode: Methoden en bronnen | Sportfan via media

Nieuwe cijfers verwacht: 2025

Cijfers van de indicator

Nationale trend

Sla de grafiek Volgen van sport via media 2012-2022 over en ga naar de datatabel

Meer dan de helft van de Nederlanders volgt wekelijks sport via media

In 2022 volgde 58% van de Nederlanders van 6 jaar en ouder minimaal wekelijks sport via media zoals (online) kranten of tijdschriften, (online) radio of podcasts, sociale media, (online) televisie, en via (sport)websites en/of apps. Dit komt overeen met cijfers uit eerdere meetjaren. In 2012-2018 waren de vraagstelling en antwoordopties wel anders, namelijk: televisie, radio, kranten of tijdschriften.

De Sport Toekomstverkenning concludeert dat het volgen van sport via de media zal toenemen tot 2030.

Regionaal

Sla de grafiek Volgen van sport via media, 2022 over en ga naar de datatabel

Kleine verschillen tussen landsdelen

In 2022 volgde Nederlanders van 6 jaar en ouder woonachtig in Oost-Nederland het vaakst wekelijks sport via media zoals (online) kranten of tijdschriften, (online) radio of podcasts, sociale media, (online) televisie, en via (sport)websites en/of apps. Dit beeld verschilt over de jaren. 

Tussen 2012 en 2022  is er een stabiele trend te zien voor alle gewesten, met kleine verschillen over de meetjaren.

Meer informatie

Monitoring Sportakkoord II

De indicator op deze pagina wordt gebruikt om de voortgang van het Sportakkoord II (SAII) te monitoren. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) brengt lange-termijn-indicatoren in beeld, waarbij een verandering op de lange-termijn beoogd wordt. Deze cijfers kunnen niet direct worden verbonden aan de acties van het SAII, maar geven wel inzicht in de context van het thema. Voor een overzicht van alle thema’s en de bijbehorende indicatoren, zie de webpagina Monitoring Sportakkoord II of de publicatie Lange-termijn-indicatoren voor monitoring van Sportakkoord II.

Het thema Maatschappelijke waarde van topsport van het sportakkoord gaat over het vergroten van de maatschappelijke waarde van topsport. Hierbij is aandacht voor maatschappelijk verantwoord presteren, waardevolle topsportprestaties, het gebruiken van topsport voor maatschappelijke doelen en het vergroten van de zichtbaarheid en het bereik van topsport. Op deze pagina staan de indicatoren die worden gebruikt om dit thema te monitoren.