Deze indicator geeft het aandeel van de bevolking dat tevreden is met het sport- en beweegaanbod in hun omgeving

De tevredenheid van het sport- en beweegaanbod is één van de twintig kernindicatoren sport en bewegen.

 

Cijfers

Onderstaande tabel geeft aan waar cijfers omtrent tevredenheid sport- en beweegaanbod te vinden zijn.

Niveau

Link

Openbaar?

Nationaal

https://www.sportenbewegenincijfers.nl/kernindicatoren/tevredenheid-sport-en-beweegaanbod

Ja

Lokaal

Niet beschikbaar

 

Methoden

De cijfers over tevredenheid sport- en beweegaanbod worden gebaseerd op basis van de tweejaarlijkse metingen van de VrijeTijdsOmnibus (VTO) uitgevoerd door het Sociaal Cultureel Planbureau ( SCP Sociaal Cultureel Planbureau (Sociaal Cultureel Planbureau)) in samenwerking met het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) (2012-2018). De VTO-meting van 2020 is tot stand gekomen via een samenwerking van de Boekmanstichting (namens  OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)) en het Mulier Instituut (namens  VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) met het CBS.

Tevredenheid over het sport- en beweegaanbod is bepaald door de gemiddelde score te berekenen over de waardering van de volgende drie aspecten in de vragenlijst(PDF):

 • Aanwezigheid van voldoende sportaccommodaties in de omgeving
 • Voldoende keuze uit verschillende sporten in de buurt
 • Voldoende fiets- en wandelpaden of andere openbare plekken om te bewegen

De drie aspecten wegen even zwaar in de tevredenheidsscore. Ieder aspect is onderzocht met een stelling, waarachter een vijfpuntsschaal zit: van helemaal mee oneens tot helemaal mee eens.

Doelgroepen

Op basis van de VrijeTijdsOmnibus zijn uitsplitsingen naar doelgroepen te maken.

 

VrijeTijdsOmnibus

Sociaal demografisch
Leeftijd
Geslacht
Opleidingsniveau
Huishoudinkomen

Seksuele geaardheid
Migratieachtergrond
Burgerlijke staat
Huishoudsamenstelling
Maatschappelijke (arbeids)positie
Mate van verstedelijking


x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Gezondheid
Ervaren gezondheid
Langdurige aandoening(en)
Lichamelijke beperking
Type beperking


x
x
x
x

Overige informatie in databron

Voor de VrijeTijdsOmnibus geldt dat er aanvullende informatie beschikbaar is rondom dit onderwerp, namelijk:

 • Sportdeelname
 • Sporttakken
 • Sportverband (team/groep/individueel)
 • Lidmaatschap/abonnement
 • Wedstrijden/Trainingen
 • Sportlocatie
 • Veilig sportklimaat
 • Sportfan via media
 • Wedstrijdbezoek
 • e.a.

Meer informatie

Voor vragen neem contact op met: sportenbewegenincijfers@rivm.nl