Op deze pagina staan de cijfers van de indicator 'Bezoeken van topsportwedstrijden en evenementen (Kernindicator)'. Deze indicator wordt gebruikt voor het monitoren van het thema Maatschappelijke waarde van topsport van het Sportakkoord II.

Bron: Vrijetijdsomnibus (VTO) (2012-2018:  SCP Sociaal Cultureel Planbureau (Sociaal Cultureel Planbureau) i.s.m.  CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)), VTO (v.a. 2020: CBS, bewerking: Mulier Instituut)

Methode: volgt in 2024

Nieuwe cijfers verwacht: Deze indicator is nog onder voorbehoud. De huidige Kernindicator is nog niet geschikt om onderscheid te maken tussen top- en breedtesport. Of de noodzakelijke aanpassing van de vragenlijst hiervoor doorgevoerd wordt is pas zomer 2024 bekend. Cijfers verwacht in 2025.

Cijfers van de indicator

Cijfers volgen in 2025.

Meer informatie

Monitoring Sportakkoord II

De indicator op deze pagina wordt gebruikt om de voortgang van het Sportakkoord II (SAII) te monitoren. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) brengt lange-termijn-indicatoren in beeld, waarbij een verandering op de lange-termijn beoogd wordt. Deze cijfers kunnen niet direct worden verbonden aan de acties van het SAII, maar geven wel inzicht in de context van het thema. Voor een overzicht van alle thema’s en de bijbehorende indicatoren, zie de webpagina Monitoring Sportakkoord II of de publicatie Lange-termijn-indicatoren voor monitoring van Sportakkoord II.

Het thema Maatschappelijke waarde van topsport van het sportakkoord gaat over het vergroten van de maatschappelijke waarde van topsport. Hierbij is aandacht voor maatschappelijk verantwoord presteren, waardevolle topsportprestaties, het gebruiken van topsport voor maatschappelijke doelen en het vergroten van de zichtbaarheid en het bereik van topsport. Op deze pagina staan de indicatoren die worden gebruikt om dit thema te monitoren.