Op deze pagina staan de cijfers van de indicator 'Sportwedstrijden met negatieve gedragingen'. Deze indicator wordt gebruikt voor het monitoren van het thema Sociaal veilige sport van het Sportakkoord II.

Bron: SportklimaatApp (Mulier Instituut)

Methode: Volgt in 2024

Nieuwe cijfers verwacht: 2025

Cijfers van de indicator

Trend

Sla de grafiek Aandeel positieve, negatieve en excessieve gedragingen tijdens geobserveerde hockey- en voetbalwedstrijden over en ga naar de datatabel

Ongeveer 9 op 10 gedragingen in hockey- en voetbalwedstrijd positief

In 2023 zijn er zowel in hockey- als voetbalwedstrijden vooral positieve gedragingen geobserveerd. In vergelijking met het voorgaande jaar ligt het aandeel negatieve gedragingen iets hoger. Over 2017-2023 is er wel een positieve trend zichtbaar wat sportief gedrag betreft: er zijn meer positieve en minder negatieve en excessieve gedragingen dan in 2017.

Zie voor meer informatie over sportief gedrag de Monitor sportief wedstrijdgedrag 2023.

Geslacht

Sla de grafiek Aandeel positieve, negatieve en excessieve gedragingen tijdens geobserveerde hockey- en voetbalwedstrijden naar geslacht over en ga naar de datatabel

Onder mannen vaker negatief en excessief gedrag

In de periode 2017-2023 was het aandeel negatieve en excessieve gedragingen zowel bij hockey- als bij voetbalwedstrijden groter bij wedstrijden van mannenteams dan vrouwenteams. 

Zie voor meer informatie over sportief gedrag de Monitor sportief wedstrijdgedrag 2023.

Overige sporten

Sla de grafiek Aandeel positieve, negatieve en excessieve gedragingen tijdens geobserveerde wedstrijden van zeven teamsporten naar sport over en ga naar de datatabel

Meeste onsportieve gedragingen bij waterpolowedstrijden

De gedragingen bij alle geobserveerde sporten zijn met name positief. Onsportief gedrag (negatief en excessief) komt vaker voor bij waterpolo dan bij de andere sporten. Bij (beach)volleybal komen de minste onsportieve gedragingen voor. 

Vanaf 2023 worden alleen nog hockey- en voetbalwedstrijden geanalyseerd. Voor de hier weergegeven teamsporten is daarom data tot en met 2022 gepresenteerd.

Trend

Sla de grafiek Aantal excessieve gedragingen tijdens hockey- en voetbalwedstrijden over en ga naar de datatabel

Aantal excessieve gedragingen hoger bij voetbal dan bij hockey

Excessief gedrag komt meer voor bij voetbalwedstrijden dan bij hockeywedstrijden. Bij een op de tien geobserveerde voetbalwedstrijden in 2023 zijn meer dan drie excessieve gedragingen waargenomen (11%).

Zie voor meer informatie over sportief gedrag de Monitor sportief wedstrijdgedrag 2023.

Geslacht

Sla de grafiek Aantal excessieve gedragingen tijdens geobserveerde hockey- en voetbalwedstrijden naar geslacht over en ga naar de datatabel

Onder mannen vaker excessief gedrag

In de periode 2017-2023 was het aantal excessieve gedragingen zowel bij hockey- als bij voetbalwedstrijden groter bij wedstrijden van mannenteams dan vrouwenteams. 

Zie voor meer informatie over sportief gedrag de Monitor sportief wedstrijdgedrag 2023.

* Let op: het aantal geregistreerde wedstrijden is in sommige jaren erg laag. Door deze lage aantallen is het lastig uitspraken te doen die representatief zijn voor alle voetbal- en hockeywedstrijden in dat jaar. Voor meer informatie, zie de Monitor sportief wedstrijdgedrag 2023.

Meer informatie

Monitoring Sportakkoord II

De indicator op deze pagina wordt gebruikt om de voortgang van het Sportakkoord II (SAII) te monitoren. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) brengt lange-termijn-indicatoren in beeld, waarbij een verandering op de lange-termijn beoogd wordt. Deze cijfers kunnen niet direct worden verbonden aan de acties van het SAII, maar geven wel inzicht in de context van het thema. Voor een overzicht van alle thema’s en de bijbehorende indicatoren, zie de webpagina Monitoring Sportakkoord II of de publicatie Lange-termijn-indicatoren voor monitoring van Sportakkoord II.

Het thema Sociaal veilige sport van het sportakkoord gaat over het veilig en verantwoord organiseren van sport. Het doel is dat iedereen veilig en met plezier kan sporten en sport kan beleven. Op deze pagina staan de indicatoren die worden gebruikt om dit thema te monitoren.