Deze indicator geeft het aandeel basisscholen met een leerlingvolgsysteem voor bewegingsonderwijs weer

De indicator leerlingvolgsysteem voor bewegingsonderwijs wordt gebruikt om de voortgang rondom het sportakkoord te monitoren.

 

Cijfers

Onderstaande tabel geeft aan waar cijfers omtrent het leerlingvolgsysteem voor bewegingsonderwijs te vinden zijn.

Niveau

Link

Openbaar?

Nationaal

https://www.sportenbewegenincijfers.nl/beleid/sportakkoord/vaardig-in-bewegen

Ja

Lokaal

Niet beschikbaar

 

Methoden

De cijfers over het leerlingvolgsysteem voor bewegingsonderwijs komen voort uit de Monitor Bewegingsonderwijs en sport ( PO primair onderwijs (primair onderwijs), VO Voortgezet onderwijs (Voortgezet onderwijs), SO) die wordt uitgevoerd door het Mulier Instituut.

In de Monitor Bewegingsonderwijs en Sport wordt één keer per vier jaar aan schoolleiders (PO, VO, SO1) en sectieleiders lichamelijke opvoeding (VO) gevraagd naar het hebben van een leerlingvolgsysteem voor bewegingsonderwijs. Hieruit wordt het percentage scholen dat gebruikmaakt van een leerlingvolgsysteem voor bewegingsonderwijs berekend.

1 Onder speciaal onderwijs valt: speciaal onderwijs (basisonderwijs), speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

Overige informatie in databron

De Monitor School en Sport PO primair onderwijs (primair onderwijs) bevat meer interessante informatie rondom dit onderwerp, namelijk:

  • Lestijd bewegingsonderwijs
  • Bevoegdheid vakleerkrachten bewegingsonderwijs (PO, SO)
  • Accommodatiegebruik bewegingsonderwijs
  • Leerdoelen bewegingsonderwijs

Voor vragen neem contact op met: sportenbewegenincijfers@rivm.nl