Op deze pagina staan de cijfers van de indicator 'Beleid op diversiteit in kaderfuncties/medewerkers bij sportaanbieders '. Deze indicator wordt gebruikt voor het monitoren van het thema Inclusie en diversiteit van het Sportakkoord II.

Bron: MI-Verenigingspanel (Mulier Instituut); Bondenmonitor 2018 ( NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie)); Peiling sportbonden 2021 (Mulier Instituut)

Methode: Volgt in 2024

Nieuwe cijfers verwacht: 2024

Cijfers van de indicator

Verenigingen

Aandeel verenigingen

Sla de grafiek Het aandeel verenigingen met beleid op diversiteit in kaderfuncties, 2018 over en ga naar de datatabel

1 op de 5 verenigingen heeft een diversiteitsbeleid in kaderfuncties

Van de bevraagde sportverenigingen (totaal 485 verenigingen in 2018) gaf in 2018 19% aan doelstellingen of beleid te hebben gericht op het vergroten/behouden van de sociale diversiteit in hogere kaderfuncties (bestuurders, trainers en coaches).

Bron: MI-Verenigingspanel (Mulier Instituut).

Groepen

Sla de grafiek Het aandeel verenigingen met beleid op diversiteit voor verschillende groepen, 2018 over en ga naar de datatabel

Diversiteitsbeleid door verenigingen voornamelijk gericht op geslacht en leeftijd

Van de verenigingen met diversiteitsbeleid richt zo'n 75% zijn kaderfunctiebeleid op diversiteit in geslacht en/of leeftijd. Enkele verenigingen vinden diversiteit in etniciteit (16%), beperkingen (6%) en seksuele voorkeur (3%) ook belangrijk.

Bron: MI-Verenigingspanel (Mulier Instituut).

Bonden

Aandeel bonden

Sla de grafiek Het aandeel bonden met beleid op diversiteit in kaderfuncties, 2018 en 2021 over en ga naar de datatabel

Bonden hebben vaker een diversiteitsbeleid dan verenigingen

In 2021 gaf 71% van de 51 sportbonden die deelnamen aan het onderzoek (totaal in Nederland is 76) aan rekening te houden met diversiteit bij de werving en keuze van bestuurders en/of trainers/coaches.

Bonden met olympische sportdisciplines hebben vaker diversiteitsbeleid (78%) dan niet-olympische bonden (59%, cijfers niet in figuur). Het aandeel olympische bonden met diversiteitsbeleid is vergelijkbaar met 2018, toen 76% diversiteitsbeleid had. Een goede vergelijking tussen 2018 en 2021 van de niet-olympische bonden alsmede een totaalvergelijking met eerdere jaren is lastig, omdat de vragenlijst in 2021 niet door alle niet-olympische bonden is ingevuld en olympische bonden in 2021 dus zijn oververtegenwoordigd.

Bron: Bondenmonitor 2018 ( NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie)); Peiling sportbonden 2021 (Mulier Instituut).

Functies

Sla de grafiek Het aandeel waarin doelgroepen zijn opgenomen in doelstellingen/diversiteitsbeleid gericht op functies binnen sportbonden, 2021 over en ga naar de datatabel

Diversiteitsbeleid door bonden voornamelijk gericht op bondsbestuurders

Het diversiteitsbeleid van de responderende bonden met  beleid dat is gericht op het vergroten/behouden van de sociale diversiteit in hogere kaderfuncties richt zich in de grootste mate op  bondsbestuurders (81%), maar ook onder trainers/coaches (47%), in commissies (44%), managementfuncties (42%) en arbitrage (28%).

Bron: Bondenmonitor 2018 ( NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie)); Peiling sportbonden 2021 (Mulier Instituut).

Groepen

Sla de grafiek Doelgroepen waarop bonden met diversiteitsbeleid zich richten, 2018 en 2021 over en ga naar de datatabel

Diversiteitsbeleid door bonden voornamelijk gericht op geslacht

Van de 36 bonden met diversiteitsbeleid in 2021, richtten bijna alle bonden zich op diversiteit naar geslacht (89%) en twee derde naar leeftijd (69%). Het diversiteitsbeleid van de bonden met beleid richt zich in de grootste mate op bondsbesturen (81%), maar ook op trainers/coaches (47%), in commissies (44%), managementfuncties (42%) en arbitrage (28%, cijfers niet in figuur). Een goede vergelijking tussen 2018  en 2021 is lastig, omdat de vragenlijst in 2021 niet door alle niet-olympische bonden is ingevuld.

Bron: Bondenmonitor 2018 ( NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie)); Peiling sportbonden 2021 (Mulier Instituut).

Meer informatie

Monitoring Sportakkoord II

De indicator op deze pagina wordt gebruikt om de voortgang van het Sportakkoord II (SAII) te monitoren. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) brengt lange-termijn-indicatoren in beeld, waarbij een verandering op de lange-termijn beoogd wordt. Deze cijfers kunnen niet direct worden verbonden aan de acties van het SAII, maar geven wel inzicht in de context van het thema. Voor een overzicht van alle thema’s en de bijbehorende indicatoren, zie de webpagina Monitoring Sportakkoord II of de publicatie Lange-termijn-indicatoren voor monitoring van Sportakkoord II.

Het thema Inclusie en diversiteit van het sportakkoord gaat over een sportsector die toegankelijk en laagdrempelig is: iedereen kan meedoen en er is kansengelijkheid in en door sport- en beweegdeelname. Op deze pagina staan de indicatoren die worden gebruikt om dit thema te monitoren.