Deze indicator beschrijft de bezoekersaantallen voor een sportevenement en de deelname aan een sportevenement

Er zijn verschillende manieren om evenementen te volgen. Dit kan door het bezoeken van evenementen, het volgen van evenementen via de media of door er zelf aan deel te nemen. Deze pagina gaat over bezoeken van en deelnemen aan evenementen.

 

Cijfers

Onderstaande tabel geeft aan waar cijfers omtrent bezoekers en deelname aan sportevenementen te vinden zijn. Er bestaat echter geen centrale registratie van bezoekersaantallen en deelname bij sportevenementen.

Niveau

Link

Openbaar?

Nationaal

https://respons.nl/

Evenementen in cijfers (sport.nl)

Nee

Ja

Methoden

Bureau Respons registreert aantallen deelnemers, bezoekers en bezoeken zoals door organisatoren van sportevenementen worden opgegeven.

Bij onderzoek naar bezoekersaantallen van (sport)evenementen heeft men de keuze uit drie methodieken: controleren, tellen of schatten. De keuze tussen deze drie methoden is onder andere afhankelijk van de toegankelijkheid (gecontroleerd of vrij) van het evenement. Controle vindt plaats aan de hand van registratie van tickets, (dag)kaarten, entreebewijzen, vouchers, etc. Bij tellen kunnen telmethodes gebruikt worden zoals handmatig tellen met behulp van kliktellers of handterminals, camera telsystemen, drukmatten, sensoren of een seal station (polsbandjes). Voor het schatten van de aantallen bezoekers kunnen methodes worden ingezet zoals deeltellingen van het aantal bezoekers gedurende (een) bepaalde periode(s) en deze gegevens later extrapoleren of luchtfoto’s van bezoekers met behulp van kranen, luchtvaartuigen of satelliet. Ook kunnen de aantallen bezoekers geschat worden op basis van GSM masten, marktonderzoek, openbaarvervoer tellingen, cijfers van leveranciers op locatie (o.a. catering, beveiliging) of cijfers van leveranciers niet op locatie (o.a. hotels – bezettingsgraad, horeca, detailhandel).

Voor vragen neem contact op met: sportenbewegenincijfers@rivm.nl