Op deze pagina staan de cijfers van de indicator 'Aantal hectares bodemgebruik voor sport'. Deze indicator wordt gebruikt voor het monitoren van het thema Ruimte voor sport van het Sportakkoord II.

Bron: Bodemgebruik cijfers ( CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek))

Methode: volgt in 2024

Nieuwe cijfers verwacht: Het cijfer voor deze indicator is nog niet beschikbaar. De cijfers worden in 2024 verwacht

Cijfers van de indicator

Cijfers volgen in 2024.

Meer informatie

Monitoring Sportakkoord II

De indicator op deze pagina wordt gebruikt om de voortgang van het Sportakkoord II (SAII) te monitoren. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) brengt lange-termijn-indicatoren in beeld, waarbij een verandering op de lange-termijn beoogd wordt. Deze cijfers kunnen niet direct worden verbonden aan de acties van het SAII, maar geven wel inzicht in de context van het thema. Voor een overzicht van alle thema’s en de bijbehorende indicatoren, zie de webpagina Monitoring Sportakkoord II of de publicatie Lange-termijn-indicatoren voor monitoring van Sportakkoord II.

Het thema Ruimte voor sport en bewegen van het sportakkoord gaat over het creëren van een toekomstbestendige sportinfrastructuur. Er wordt gewerkt aan een infrastructuur die uitnodigt, faciliteert en toegankelijk is voor iedereen. Op deze pagina staan de indicatoren die worden gebruikt om dit thema te monitoren.