Op deze pagina staan de cijfers van de indicator 'Aandeel sporters dat (zeer) tevreden is met hoe trainer/instructeur omgaat met onwenselijk gedrag zoals pesten, schelden of intimidatie'. Deze indicator wordt gebruikt voor het monitoren van het thema Vitale sportaanbieders van het Sportakkoord II.

Bron: Vrijetijdsomnibus (VTO) (2012-2018:  SCP Sociaal Cultureel Planbureau (Sociaal Cultureel Planbureau) i.s.m.  CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)), VTO (v.a. 2020: CBS, bewerking: Mulier Instituut).

Methode: volgt in 2025

Nieuwe cijfers verwacht: Het cijfer voor deze indicator is nog niet beschikbaar. De cijfers worden in 2025 verwacht

Cijfers van de indicator

Cijfers volgen in 2025.

Meer informatie

Monitoring Sportakkoord II

De indicator op deze pagina wordt gebruikt om de voortgang van het Sportakkoord II (SAII) te monitoren. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) brengt lange-termijn-indicatoren in beeld, waarbij een verandering op de lange-termijn beoogd wordt. Deze cijfers kunnen niet direct worden verbonden aan de acties van het SAII, maar geven wel inzicht in de context van het thema. Voor een overzicht van alle thema’s en de bijbehorende indicatoren, zie de webpagina Monitoring Sportakkoord II of de publicatie Lange-termijn-indicatoren voor monitoring van Sportakkoord II.

Het thema Sociaal veilige sport van het sportakkoord gaat over het veilig en verantwoord organiseren van sport. Het doel is dat iedereen veilig en met plezier kan sporten en sport kan beleven. Op deze pagina staan de indicatoren die worden gebruikt om dit thema te monitoren.