Deze indicator geeft het aantal basisscholen met een themacertificaat sport en bewegen weer

De indicator themacertificaat sport en bewegen wordt gebruikt om de voortgang rondom het sportakkoord te monitoren.

 

Cijfers

Onderstaande tabel geeft aan waar cijfers omtrent themacertificaten sport en bewegen te vinden zijn.

Niveau

Link

Openbaar?

Nationaal

https://www.sportenbewegenincijfers.nl/beleid/sportakkoord/vaardig-in-bewegen

Ja

Lokaal

https://www.sportenbewegenincijfers.nl/kaarten/beleidonderwijs

Ja

Methoden

Met het vignet Gezonde School voldoet een school aan een aantal (wettelijke) basisvoorwaarden én aan de criteria van minimaal één themacertificaat met betrekking op een bepaald onderwerp naar keuze. Een vignetschool mag zich gedurende drie jaar Gezonde School noemen en het logo voeren.

Voor deze indicator wordt per gemeente het aantal basisscholen berekend dat een themacertificaat sport en bewegen heeft.

Meer informatie

Voor vragen neem contact op met: sportenbewegenincijfers@rivm.nl