Op deze pagina staan de cijfers van de indicator 'Opleiding voor sportkader – mate waarin deskundigheidsbevordering/bijscholing plaats heeft gevonden'. Deze indicator wordt gebruikt voor het monitoren van het thema Vitale sportaanbieders van het Sportakkoord II.

Bron: MI-Verenigingspanel (Mulier Instituut)

Methode: Volgt in 2024

Nieuwe cijfers verwacht: 2025

Cijfers van de indicator

Totaal

Sla de grafiek Mate waarin sportverenigingen (bij)scholing/deskundigheidsbevordering voor verschillende kaderleden heeft plaatsgevonden, 2019-2021 over en ga naar de datatabel

Deskundigheidsbevordering het vaakst gericht op trainers/coaches

Bij 64 procent van de verenigingen heeft in 2019-2021 deskundigheidsbevordering van kaderleden plaatsgevonden. Deskundigheidsbevordering gebeurt (veel) vaker bij grotere verenigingen van 250 leden of meer (90%) dan bij kleinere verenigingen van maximaal 100 leden (49%). De deskundigheidsbevordering is het vaakst gericht op trainers en/of coaches (51%) en in mindere mate op arbitrage (22%), bestuursleden (19%) of overige vrijwilligers (15%).  In zowel grotere als kleinere verenigingen is de bijscholing het minst vaak gericht op vertrouwenscontactpersonen (1-2%).

Meer informatie

Monitoring Sportakkoord II

De indicator op deze pagina wordt gebruikt om de voortgang van het Sportakkoord II (SAII) te monitoren. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) brengt lange-termijn-indicatoren in beeld, waarbij een verandering op de lange-termijn beoogd wordt. Deze cijfers kunnen niet direct worden verbonden aan de acties van het SAII, maar geven wel inzicht in de context van het thema. Voor een overzicht van alle thema’s en de bijbehorende indicatoren, zie de webpagina Monitoring Sportakkoord II of de publicatie Lange-termijn-indicatoren voor monitoring van Sportakkoord II.

Het thema Vitale sportaanbieders van het sportakkoord gaat over een sportaanbod dat sterk, veilig en toegankelijk is. Hier wordt aan gewerkt door het maken en versterken van een effectieve ondersteuningsstructuur voor sportaanbieders. Op deze pagina staan de indicatoren die worden gebruikt om dit thema te monitoren.