De indicator ‘aantal sportverenigingen per 10.000 inwoners’ wordt niet gestandaardiseerd geregistreerd in een centrale database.

 

Cijfers

Het Mulier Instituut publiceerde in 2019 een web sheet waarin de ontwikkeling van sportverenigingen in Nederland werd beschreven:

www.mulierinstituut.nl/publicaties/websheet-sportverenigingen-in-nederland/ 

Methoden

Er zijn verschillende gegevensbronnen nodig om een zo compleet mogelijk beeld te verkrijgen van het aantal sportverenigingen in Nederland. Het gaat om statistieken van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) op basis van de Standaard Bedrijfsindeling, de ledenstatistiek van NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie) en cijfers van de Kamer van Koophandel.

Voor vragen neem contact op met: sportenbewegenincijfers@rivm.nl