Op deze pagina staan de cijfers van de indicator 'Hoe belangrijk ouders buitenspelen, sport en gymles door vakleerkracht voor hun kind vinden'. Deze indicator wordt gebruikt voor het monitoren van het thema Vaardig in bewegen van het Sportakkoord II.

Bron:  Aanvullende module Ongevallen en Bewegen van de Leefstijlmonitor (LSM-A Bewegen en Ongevallen) ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek))

Methode: Methoden en bronnen | Belang dat ouders hechten aan dat kind sport

Nieuwe cijfers verwacht: 2026

Cijfers van de indicator

Hoe belangrijk ouders buitenspelen, sport, en gymles door vakleerkracht, voor hun kind vinden

Sla de grafiek Het belang dat ouders hechten aan buitenspelen, sporten en vakleerkrachten 2023 over en ga naar de datatabel

Ouders vinden sport en bewegen voor hun kind belangrijk

In 2023 vonden bijna alle ouders (95%) het (heel) belangrijk dat hun kind buiten speelt. 88% van de ouders gaf aan het (heel) belangrijk te vinden dat hun kind aan sport doet. Een vergelijkbaar percentage van de ouders (89%) vond het (heel) belangrijk dat de gymles op school door een vakleerkracht wordt gegeven.

Meer informatie

Monitoring Sportakkoord II

De indicator op deze pagina wordt gebruikt om de voortgang van het Sportakkoord II (SAII) te monitoren. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) brengt lange-termijn-indicatoren in beeld, waarbij een verandering op de lange-termijn beoogd wordt. Deze cijfers kunnen niet direct worden verbonden aan de acties van het SAII, maar geven wel inzicht in de context van het thema. Voor een overzicht van alle thema’s en de bijbehorende indicatoren, zie de webpagina Monitoring Sportakkoord II of de publicatie Lange-termijn-indicatoren voor monitoring van Sportakkoord II.

Het thema Vaardig in bewegen van het sportakkoord gaat over kansen voor ieder kind en iedere jongere om vaardig en veelzijdig te sporten en te bewegen, waarbij plezier en ontwikkeling centraal staan. Hier wordt aan gewerkt omdat de basis voor een leven lang sporten en bewegen wordt gelegd tijdens de jeugd. Op deze pagina staan de indicatoren die worden gebruikt om dit thema te monitoren.