Per thema van het Nationaal Sportakkoord wordt informatie weergegeven over de indicatoren waarmee de voortgang van het akkoord wordt gemonitord. Klik op een van de thema's om informatie over de voortgang van dit thema te bekijken aan de hand van de bijbehorende indicatoren.  In de loop van 2020 zal het thema "Topsport die inspireert" worden uitgewerkt.

Op 29 juni 2018 werd het Nationaal Sportakkoord ondertekend.

Doel
Het doel van dit Sportakkoord is dat iedereen plezier in sport kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. 

Partners
De minister van Sport (ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)), de gemeenten (Vereniging Sport en Gemeenten) en de sportbonden (NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie)) de handen ineen geslagen. Samen met de provincies, tal van maatschappelijke organisatie en bedrijven hebben we een Nationaal Sportakkoord gesloten. Dat is voor het eerst in de geschiedenis.

Deelakkoorden
Het Nationaal Sportakkoord kent 6 deelakkoorden met ieder hun eigen ambitie. Het deelakkoord 'Inclusief sporten en bewegen'  zet in op een leven lang plezier beleven aan sporten voor iedere Nederland. Met het deelakkoord 'Duurzame sportinfrastructuur' wordt beoogd Nederland te voorzien van een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur waarbij de exploitatie van sporaccommodaties sterk wordt verbeterd, de openbare ruimte beweegvriendelijk wordt ingericht en alle sportaccommodaties duurzaam worden. Binnen het deelakkoord 'Vitale sport- en beweegaanbieders' is het de ambitie om alle typen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig te maken waarbij zij zich richten op een passend aanbod en op passende bindingsvormen. Het deelakkoord 'Positieve sportcultuur'  zet in op het overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos kunnen sporten. De ambitie van het deelakkoord 'Vaardig in bewegen' zet in op meer kinderen aan de beweegrichtlijnen te laten voldoen en het naar boven ombuigen van de neerwaartse spiraal van de motorische vaardigheden van kinderen. Het zesde deelakkoord 'Topsport die inspireert' zet op Nederlandse topsporters en topsportevenementen die mondiaal toonaangevend zijn, toekomstbestendig en van maximale maatschappelijke waarde voor Nederland.

Voor meer informatie zie ook: www.sportakkoord.nl

Inclusief Sport en Bewegen

De ambitie is dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen. 

Duurzame infrastructuur

De ambitie is om Nederland te voorzien van een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur. 

Vitale aanbieders

De ambitie is om alle typen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig te maken.

 

Positieve sportcultuur

De ambitie is dat overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos gesport kan worden. 

Vaardig in bewegen

De ambitie is dat kinderen meer gaan sporten en bewegen en dat hun motorische vaardigheden verbeteren.

Topsport die inspireert

Nederlandse topsportprestaties en topevenementen in Nederland vormen een cruciale inspiratie voor de verenigende waarde van sport.

Sportakkoorden per gemeente

Bijna alle gemeenten werken aan een sportakkoord

Op de peildatum 8 november 2020 werd in 346 van de 355 gemeenten in Nederland gewerkt aan het sportakkoord. Alle deelnemende gemeenten zitten momenteel in de uitvoeringsfase.

  

De interactieve kaart en kaarten van eerdere peildatums zijn te vinden op sportopdekaart.nl