Op dit moment vindt u per thema informatie over een aantal kernindicatoren sport en bewegen.  
In de loop van 2019 zullen per thema meer indicatoren worden ontsloten.

Inclusief Sport en Bewegen

De ambitie is dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen. 

Kernindicatoren:
- Beweegrichtlijnen
Wekelijks sporten

Duurzame infrastructuur

De ambitie is om Nederland te voorzien van een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur. 

Kernindicatoren:
- Beweegvriendelijke omgeving
- Sportaccommodaties

Vitale aanbieders

De ambitie is om alle typen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig te maken.

Kernindicatoren:
- Clublidmaatschap

 

Positieve sportcultuur

De ambitie is dat overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos gesport kan worden. 

 

Kernindicatoren:
- Veilig voelen
- Wangedrag meemaken

Vaardig in bewegen

De ambitie is dat kinderen meer gaan sporten en bewegen en dat hun motorische vaardigheden verbeteren.

Kernindicatoren:
- Bewegingsonderwijs
- Beweegrichtlijnen
Wekelijks sporten

Topsport die inspireert

Nederlandse topsportprestaties en topevenementen in Nederland vormen een cruciale inspiratie voor de verenigende waarde van sport

Op 29 juni 2018 werd het Nationaal Sportakkoord ondertekend.

Doel
Het doel van dit Sportakkoord is dat iedereen plezier in sport kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. 

Partners
De minister van Sport (ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), de gemeenten (Vereniging Sport en Gemeenten) en de sportbonden (NOC*NSFNederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie) de handen ineen geslagen. Samen met de provincies, tal van maatschappelijke organisatie en bedrijven hebben we een Nationaal Sportakkoord gesloten. Dat is voor het eerst in de geschiedenis.

Deelakkoorden
Binnen het Nationaal sportakkoord zijn zes ambities geformuleerd, waarvan er vijf zijn uitgewerkt in een deelakkoord: 'Inclusief 
sporten en bewegen', 'duurzame sportinfrastructuur', 'vitale aanbieders', 'positieve sportcultuur' en 'van jongs af aan vaardig in bewegen'. De zesde ambitie 'Topsport die inspireert' wordt in de loop van 2019 uitgewerkt.

Voor meer informatie zie ook: www.sportakkoord.nl

Sportakkoorden per gemeente

Meeste aanvragen uitvoeringsbudget in Zeeland 

In de provincie Zeeland zijn de meeste aanvragen voor uitvoeringsbudget gedaan. Daarnaast is er uitvoeringsbudget aangevraagd in de grote steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. In totaal hebben 19 gemeenten een dergelijke aanvraag gedaan. Verspreid over Nederland vind je gemeenten die een aanvraag hebben gedaan voor een sportformateur. In totaal hebben 155 gemeenten een sportformateur aangevraagd.  

De interactieve kaart is hier te vinden.