Deze indicator geeft het aandeel basisscholen met een vakleerkracht bewegingsonderwijs weer

De indicator vakleerkrachten bewegingsonderwijs wordt gebruikt om de voortgang rondom het sportakkoord te monitoren.

 

Cijfers

Onderstaande tabel geeft aan waar cijfers omtrent vakleerkrachten bewegingsonderwijs te vinden zijn.

Niveau

Link

Openbaar?

Nationaal

https://www.sportenbewegenincijfers.nl/beleid/sportakkoord/vaardig-in-bewegen

Ja

Lokaal

Niet beschikbaar

 

Methoden

De cijfers voor vakleerkrachten bewegingsonderwijs komen voort uit de Monitor Bewegingsonderwijs en Sport (primair onderwijs en speciaal (basis)onderwijs) die wordt uitgevoerd door het Mulier Instituut.

In de Monitor Bewegingsonderwijs en Sport wordt één keer per vier jaar aan schoolleiders van basisscholen gevraagd naar bevoegdheid van de leerkrachten. Hieruit wordt het percentage scholen dat alleen groepsleerkrachten, alleen vakleerkrachten of zowel groeps- als vakleerkrachten inzet berekend.

Overige informatie in databron

De Monitor School en Sport PO primair onderwijs (primair onderwijs) bevat meer interessante informatie rondom dit onderwerp, namelijk:

  • Lestijd bewegingsonderwijs
  • Accommodatiegebruik bewegingsonderwijs
  • Leerdoelen bewegingsonderwijs
  • Gebruik leerlingvolgsystemen/motorische testen

Voor vragen neem contact op met: sportenbewegenincijfers@rivm.nl