Op deze pagina staan de cijfers van de indicator 'Inzet buurtsportcoach voor specifieke doelgroepen en toeleiding inactieve mensen naar sport'. Deze indicator wordt gebruikt voor het monitoren van het thema Inclusie en diversiteit van het Sportakkoord II.

Bron: Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC-monitor), BRC-functionarissen panel (Mulier Instituut)

Methode: Methoden en bronnen | Inzet buurtsportcoaches voor specifieke groepen

Nieuwe cijfers verwacht: 2024

Cijfers van de indicator

Leeftijdsgroepen

2022

Sla de grafiek Aandeel gemeenten waarin buurtsportcoaches zich inzetten voor verschillende leeftijdsgroepen, 2022 over en ga naar de datatabel

Alle leeftijdsgroepen worden bediend

Vanuit de ondervraagde gemeenten (meetjaar 2022) bleek dat alle leeftijdsgroepen bediend worden door buurtsportcoaches. Er werd vaak ingezet op kinderen, jongeren en ouderen. 

* De resultaten uit de BRC-monitor 2020 en 2022 hebben alleen betrekking op buurtsportcoaches, terwijl de resultaten uit de BRC-monitor 2019 betrekking hadden op zowel sport-als cultuurcoaches.

2020

Sla de grafiek Aandeel gemeenten waarin buurtsportcoaches zich inzetten voor verschillende leeftijdsgroepen, 2020 over en ga naar de datatabel

Buurtsportcoaches zetten zich het vaakst in voor kinderen

Vanuit de ondervraagde gemeenten (meetjaar 2020) bleek dat alle leeftijdsgroepen bediend worden door buurtsportcoaches. Er wordt vaak ingezet op kinderen en jongeren. Daarnaast werden volgens de gemeenten buurtsportcoaches ook vaak ingezet voor de doelgroep ouderen. Op jongvolwassenen en baby's, dreumesen, peuters en kleuters werd het miste ingezet. In iets minder dan een vijfde van de gemeenten (18%) zetten buurtsportcoaches zich in op geen enkele specifieke leeftijdsgroep.

* De resultaten uit de BRC-monitor 2020 en 2022 hebben alleen betrekking op buurtsportcoaches, terwijl de resultaten uit de BRC-monitor 2019 betrekking hadden op zowel sport- als cultuurcoaches.

2019

Sla de grafiek Aandeel gemeenten waarin buurtsportcoaches zich inzetten voor verschillende leeftijdsgroepen, 2019 over en ga naar de datatabel

Buurtsportcoaches zetten zich het meest in voor kinderen, jongeren en ouderen

Vanuit de ondervraagde gemeenten bleek dat alle leeftijdsgroepen bediend worden door buurtsportcoaches. Buurtsportcoaches zetten vaak in op kinderen en jongeren. Daarnaast werden volgens de gemeenten buurtsportcoaches ook vaak ingezet voor de doelgroep ouderen. In de rapportage Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2019 wordt ook de verdeling in fte gepresenteerd.

* De resultaten uit de BRC-monitor 2020 en 2022 hebben alleen betrekking op buurtsportcoaches, terwijl de resultaten uit de BRC-monitor 2019 betrekking hadden op zowel sport-als cultuurcoaches.

Overige doelgroepen

2022

Sla de grafiek Aandeel van de buurtsportcoaches dat zich inzet voor andere doelgroepen, 2022 over en ga naar de datatabel

Alle doelgroepen worden bediend

Vanuit de ondervraagde gemeenten (meetjaar 2022) bleek dat alle doelgroepen bediend worden door buurtsportcoaches. Dit waren met name personen met een lichamelijke beperking of aandoening, personen met overgewicht en personen in een specifieke buurt.  

* De resultaten uit de BRC Monitor 2020 en 2022 hebben alleen betrekking op buurtsportcoaches, terwijl de resultaten uit de BRC Monitor 2019 betrekking hadden op zowel sport-als cultuurcoaches.

2020/2021

Sla de grafiek Aandeel van de buurtsportcoaches dat zich inzet voor andere doelgroepen, 2020/2021 over en ga naar de datatabel

Inzet buurtsportcoaches met name voor mensen uit specifieke buurt of met overgewicht

Zowel vanuit de ondervraagde buurtsportcoaches (meetjaar 2021) als de gemeenten (meetjaar 2020) bleek dat alle doelgroepen bediend worden door buurtsportcoaches. Vanuit de ondervraagde gemeenten waren dit met name personen met een lichamelijke beperking of aandoening, personen in een specifieke buurt en personen met overgewicht. Vanuit de ondervraagde buurtsportcoaches bleek het met name te gaan om inactieve personen,  inzet in een specifieke buurt en personen met overgewicht. 

* De resultaten uit de BRC Monitor 2020 en 2022 hebben alleen betrekking op buurtsportcoaches, terwijl de resultaten uit de BRC Monitor 2019 betrekking hadden op zowel sport-als cultuurcoaches.

Meer informatie

Monitoring Sportakkoord II

De indicator op deze pagina wordt gebruikt om de voortgang van het Sportakkoord II (SAII) te monitoren. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) brengt lange-termijn-indicatoren in beeld, waarbij een verandering op de lange-termijn beoogd wordt. Deze cijfers kunnen niet direct worden verbonden aan de acties van het SAII, maar geven wel inzicht in de context van het thema. Voor een overzicht van alle thema’s en de bijbehorende indicatoren, zie de webpagina Monitoring Sportakkoord II of de publicatie Lange-termijn-indicatoren voor monitoring van Sportakkoord II.

Het thema Inclusie en diversiteit van het sportakkoord gaat over een sportsector die toegankelijk en laagdrempelig is: iedereen kan meedoen en er is kansengelijkheid in en door sport- en beweegdeelname. Op deze pagina staan de indicatoren die worden gebruikt om dit thema te monitoren.