Deze indicator geeft het aantal minuten bewegingsonderwijs per schoolweek weer

De lestijd bewegingsonderwijs is één van de twintig kernindicatoren sport en bewegen. Daarnaast wordt de indicator ook gebruikt om de voortgang rondom het sportakkoord te monitoren.

 

Cijfers

Onderstaande tabel geeft aan waar cijfers omtrent lestijd bewegingsonderwijs te vinden zijn.

Niveau

Link

Openbaar?

Nationaal

www.sportenbewegenincijfers.nl/kernindicatoren/bewegingsonderwijs

www.sportenbewegenincijfers.nl/beleid/sportakkoord/vaardig-in-bewegen

Ja

Ja

Lokaal

Niet beschikbaar

 

Methoden

De cijfers voor lestijd bewegingsonderwijs komen voort uit de Monitor Bewegingsonderwijs en Sport dat uitgevoerd wordt door het Mulier Instituut.

In de Monitor Bewegingsonderwijs en Sport wordt één keer per vier jaar aan schoolleiders ( PO primair onderwijs (primair onderwijs), VO Voortgezet onderwijs (Voortgezet onderwijs), SO) en sectieleiders lichamelijke opvoeding (VO) gevraagd naar het aantal lessen bewegingsonderwijs per week en de duur van de lessen die gegeven wordt op hun school. De totale wekelijkse lestijd bewegingsonderwijs wordt bepaald voor het primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en speciaal onderwijs (SO)1. Voor het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) worden vertegenwoordigers bevraagd, meestal schoolleiders of Gezonde Schoolcoördinatoren, en gevraagd naar een inschatting in hoeverre voldoende lessen bewegen en sport wordt gegeven in alle leerjaren (minimaal 50 uur per jaar).

1 Onder speciaal onderwijs valt: speciaal onderwijs (basisonderwijs), speciaal basisonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.

Overige informatie in databron

De Monitor Bewegingsonderwijs bevat meer interessante informatie rondom dit onderwerp, namelijk:

  • Bevoegdheden leerkracht ( PO primair onderwijs (primair onderwijs), SO)
  • Accommodatiegebruik bewegingsonderwijs
  • Leerdoelen bewegingsonderwijs
  • Gebruik leerlingvolgsystemen/motorische testen

Voor vragen neem contact op met: sportenbewegenincijfers@rivm.nl