De indicator aandeel geblesseerde sporter beschrijft het aandeel van de wekelijkse sporters dat in de afgelopen 3 maanden een sportblessure heeft gehad

 

Cijfers

Onderstaande tabel geeft aan waar cijfers omtrent het aandeel geblesseerde sporters te vinden zijn.

Niveau

Link

Openbaar?

Nationaal

www.sportenbewegenincijfers.nl/kernindicatoren/blessurerisico

Ja

Lokaal

niet beschikbaar

 

Methoden

De nationale cijfers voor het aandeel geblesseerde sporters worden gebaseerd op de jaarlijkse metingen van de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor die door het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) in samenwerking met het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) wordt uitgevoerd.

In de vragenlijst wordt gevraagd of men in de afgelopen 3 maanden een sportblessure heeft opgelopen. Een sportblessure is hierbij gedefinieerd als letsel dat tijdens of als gevolg van een sportactiviteit is ontstaan en waardoor deze activiteit gestaakt moest worden of aan de eerstvolgende sportactiviteit niet kon worden deelgenomen. De indicator aandeel geblesseerde sporters wordt berekend onder wekelijkse sporters. Onder hen wordt het percentage uitgedrukt dat in de afgelopen 3 maanden een sportblessure heeft opgelopen.

Doelgroepen

Op basis van de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor zijn uitsplitsingen naar doelgroepen te maken.

 

Gezondheidsenquête/ Leefstijlmonitor

Sociaal demografisch
Leeftijd
Geslacht
Opleidingsniveau
Huishoudinkomen

Seksuele geaardheid
Migratieachtergrond
Burgerlijke staat
Huishoudsamenstelling
Maatschappelijke (arbeids)positie
Mate van verstedelijking


x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Gezondheid
Ervaren gezondheid
Langdurige aandoening(en)
Lichamelijke beperking
Type beperking
(Mate van) Overgewicht
Specifieke chronische aandoeningen (o.a. diabetes, hartaandoeningen en depressie)


x
x
x
x
x
x

Overige informatie in databron

De vragenlijst binnen de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor over sportblessures bevat meer interessante informatie rondom dit onderwerp voor beleid:

  • Sporttakken
  • Lichaamsdeel
  • Medisch behandeld
  • Plotseling of geleidelijk ontstaan

Meer informatie

Voor vragen neem contact op met: sportenbewegenincijfers@rivm.nl