Op deze pagina staan de cijfers van de indicator 'Beweegvriendelijke omgeving (Kernindicator)'. Deze indicator wordt gebruikt voor het monitoren van het thema Ruimte voor sport van het Sportkakkoord II.

Bron: Diverse bronnen (Mulier instituut)

Methode: Methoden en bronnen | Beweegvriendelijke omgeving (BVO)

Nieuwe cijfers verwacht: 2024

Cijfers van de indicator

Landelijke cijfers

Sla de grafiek Beweegvriendelijke omgeving in Nederland, 2020-2022 over en ga naar de datatabel

De beweegvriendelijke omgeving in Nederland

In 2022 bedraagt de gemiddelde score voor heel Nederland op de kernindicator Beweegvriendelijke Omgeving 65 op een schaal van 0 tot en met 100. De score op deelindicator sportaccommodaties is 58, op deelindicator sport en speelplekken 80, op deelindicator groen/blauw 62 en op deelindicator voorzieningen 63.

In 2020 is de rekenmethodiek vernieuwd, waardoor de scores van 2020 en 2022 niet te vergelijken zijn met eerdere jaren.

*Begin 2023 is een extra werving geweest voor aanvullende data voor de deelindicator sport- en speelplekken, daarom zijn in augustus 2023 de cijfers voor 2022 herberekend en aangepast.

Cijfers per gemeente

Cijfers per gemeente tekst

Veel verschil tussen gemeenten in beweegvriendelijkheid van omgeving

De score op de Beweegvriendelijke omgeving verschilt sterk per gemeente. De meest beweegvriendelijke gemeenten bevinden zich voornamelijk in het westen van Nederland, met name in de provincies Zuid- en Noord-Holland.

Ook in deelindicatoren grote verschillen per gemeente

De kernindicator Beweegvriendelijke omgeving is opgebouwd uit 4 deelindicatoren (zie Methoden). Ook in de bijdragen van de deelindicatoren aan de kernindicator zijn grote verschillen zichtbaar tussen gemeenten. Zie daarvoor onderstaande kaarten van de 4 deelindicatoren per gemeente:

Meer informatie

Monitoring Sportakkoord II

De indicator op deze pagina wordt gebruikt om de voortgang van het Sportakkoord II (SAII) te monitoren. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) brengt lange-termijn-indicatoren in beeld, waarbij een verandering op de lange-termijn beoogd wordt. Deze cijfers kunnen niet direct worden verbonden aan de acties van het SAII, maar geven wel inzicht in de context van het thema. Voor een overzicht van alle thema’s en de bijbehorende indicatoren, zie de webpagina Monitoring Sportakkoord II of de publicatie Lange-termijn-indicatoren voor monitoring van Sportakkoord II.

Het thema Ruimte voor sport en bewegen van het sportakkoord gaat over het creëren van een toekomstbestendige sportinfrastructuur. Er wordt gewerkt aan een infrastructuur die uitnodigt, faciliteert en toegankelijk is voor iedereen. Op deze pagina staan de indicatoren die worden gebruikt om dit thema te monitoren.