De beweegvriendelijke omgeving is één van de 20 kernindicatoren voor het landelijk monitoren van sport en bewegen. Voor meer informatie ga naar de kernindicator Beweegvriendelijke omgeving.

Beweegvriendelijke omgeving per gemeente

Kaart Beweegvriendelijke omgeving per gemeente 2022

Tekst Beweegvriendelijke omgeving per gemeente 2022

Veel verschil tussen gemeenten in beweegvriendelijkheid van omgeving

De score op de kernindicator Beweegvriendelijke omgeving verschilt sterk per gemeente. De meest beweegvriendelijke gemeenten bevinden zich voornamelijk in het westen van Nederland, met name in de provincies Zuid- en Noord-Holland.

Ook in deelindicatoren grote verschillen per gemeente

De kernindicator Beweegvriendelijke omgeving is opgebouwd uit 4 deelindicatoren (zie Methoden). Ook in de bijdragen van de deelindicatoren aan de kernindicator zijn grote verschillen zichtbaar tussen gemeenten. Zie daarvoor onderstaande kaarten van de 4 deelindicatoren per gemeente:

Gerelateerde kaarten

Meer informatie 

Kraijicek Playgrounds per gemeente

Kaart Krajicek Playgrounds per gemeente 2023

Tekst Krajicek Playgrounds per gemeente 2023

Veel Krajicek Playgrounds in de grote steden

Er zijn 131 Krajicek Playgrounds (peildatum maart 2023) verspreid over 41 gemeenten waar ruim 5.800 kinderen structureel sporten en spelen. De meeste daarvan liggen in Rotterdam (18) en Den Haag (15). Krajicek Playgrounds zijn multifunctionele sportvelden in aandachtswijken waar kinderen dicht bij huis en onder begeleiding kunnen sporten en bewegen.

Jeugd positief motiveren met Krajicek Playgrounds

Op Playgrounds worden kinderen in aandachtswijken gemotiveerd om door middel van sport en spel de eigen talenten te ontdekken. Daarnaast worden jongeren uit de wijk gestimuleerd om zelf sport- en spelactiviteiten te organiseren. In ruil voor een studiebeurs (Krajicek Scholarship) organiseren zij wekelijks activiteiten op de Playground en leren zij hun sportieve en maatschappelijke vaardigheden verder te ontwikkelen in de Krajicek Academy. Ook heeft elke Playground een buurt(sport)coach die minimaal 3x per week activiteiten organiseert.

Vergelijk met andere kaart

Gerelateerde kaarten

Meer informatie

Cruyff Courts per gemeente

Kaart Cruyff Courts per gemeente

Tekst Cruyff Courts per gemeente 2023

Meeste Cruyff Courts in de Randstad en Noord-Brabant

Op peildatum 9 maart 2023 waren er 141 Cruyff Courts in Nederland. De meeste Cruyff Courts zijn te vinden in Amsterdam (15), Rotterdam (13) en Eindhoven (7). De Cruyff Courts zijn over het hele land verspreid, maar de meeste velden zijn te vinden in de Randstad en Noord-Brabant. Er zijn ook Cruyff Courts in het buitenland en dit aantal groeit.  Het doel  internationale projecten meer met elkaar te verbinden, verschillende ‘olievlekken’ te creëren en daarmee het belang van veilige sport en speel ruimtes wereldwijd op de kaart te zetten.

Speciale Cruyff Courts 

Naast de ‘gewone’ Cruyff Courts zijn er speciale Cruyff Courts voor kinderen met een handicap. Hiervan zijn er 42 in Nederland, met name in Noord-Brabant, Noord-Holland, Zuid-Holland en Gelderland. Ook zijn er speciale Cruyff Courts in het buitenland.

Vergelijk met andere kaart

Gerelateerde kaarten

Meer informatie

Schoolplein14 per gemeente

Kaart Schoolplein14 per gemeente 2023

Tekst Schoolplein14 per gemeente 2023

Meeste scholen met een Schoolplein14 in de Randstad

Op peildatum 9 maart 2023 waren er 531 scholen met een Schoolplein14 in Nederland. De meeste zijn te vinden in Amsterdam (48) en Den Haag (31). Schoolplein14 is over het hele land verspreid, maar de meeste pleinen zijn te vinden in de Randstad en Noord-Brabant. Daarnaast zijn er ook in het buitenland scholen met een Schoolplein14. De aanleg van Schoolplein14 heeft als doel alle leerlingen uit het primair onderwijs uit te dagen en te stimuleren om met elkaar te spelen en te sporten tijdens en na schooltijd. 

Vergelijk met andere kaart

Gerelateerde kaarten

Meer informatie

  • H. Giesbers (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • T. Hulshof (RIVM)