Monitoring Nationaal sportakkoord

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  verzamelt in opdracht van het Ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  informatie over de indicatoren waarmee de voortgang van het Nationaal Sportakkoord wordt gemonitord. Klik hier voor meer feiten en cijfers per thema van het Nationaal Sportakkoord. 

Handreiking lokale sportakkoorden

De handreiking lokale sportakkoorden bestaat uit de nodige tools om het huidige sport- en beweegbeleid in beeld te brengen en een overzicht samen te stellen van de meest recente feiten en cijfers aangaande sport en bewegen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid omvoor een aantal indicatoren een beeld voor de toekomst te maken. De handreiking komt binnenkort beschikbaar op de website. Voor Drenthe is er al een start gemaakt.  Klik hier voor meer informatie.