De indicator ernstige sportblessures beschrijft het aantal SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp)-bezoeken in verband met een sportblessure

 

Cijfers

Onderstaande tabel geeft aan waar cijfers omtrent ernstige sportblessures te vinden zijn.

Niveau

Link

Openbaar?

Nationaal

www.sportenbewegenincijfers.nl/kernindicatoren/blessurerisico

Ja

Lokaal

niet beschikbaar

 

Methoden

Ernstige blessures worden bijgehouden met behulp van het Letsel Informatie Systeem (LIS). Met behulp van het LIS wordt in een selectie van ziekenhuizen met een continu bezette Spoedeisende Hulp-afdeling ( SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp)), informatie vastgelegd over privé-ongevallen, sportblessures, verkeersongevallen, arbeidsongevallen, geweld en zelfbeschadiging. Deelnemende ziekenhuizen vormen een representatieve steekproef van ziekenhuizen in Nederland, op basis hiervan worden landelijke schattingen gemaakt.

Het aantal SEH-bezoeken in verband met een blessure word gerapporteerd alsmede het aantal SEH-bezoeken in verband met een blessure per 1000 sporturen. Daarnaast word het aandeel van de SEH-bezoeken bepaald waarbij de blessure als ernstig wordt geclassificeerd. Ernstig letsel in het LIS wordt gedefinieerd als letsel met een letselernst uitgedrukt in een MAIS (Maximum Abbreviated Injury Score) van tenminste 2. De MAIS representeert de ernst van het letsel en loopt van 1 (licht letsel) tot 6 (maximaal).

Doelgroepen

Op basis van het Letsel Informatie Systeem (LIS) zijn uitsplitsingen naar de volgende doelgroepen te maken:

  • Leeftijd
  • Geslacht

Overige informatie in databron

Binnen het Letsel Informatie Systeem (LIS)  is aanvullende informatie beschikbaar omtrent ernstige blessures:

  • Locatie van de blessure
  • Type blessure
  • Toedracht
  • Sporttak

Meer informatie

Voor vragen neem contact op met: sportenbewegenincijfers@rivm.nl