Kernindicatoren Sport en Bewegen volgen de stand van zaken in de tijd. Het RIVM coördineert en werkt samen met een netwerk van partners  met kennis over Sport en bewegen aan de kernindicatoren.

In 2018 zal alle informatie over de kernindicatoren Sport en bewegen op deze website te vinden zijn, voorlopig is dit nog te vinden op kernindicatorensportenbewegen.nl.

De Sport Toekomstverkenning  vult de Kernindicatoren Sport en Bewegen aan met informatie over de toekomst. De Sport Toekomstverkenning dient als input voor de nieuwe sportbeleidsperiode vanaf 2017. Dit is een product van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het RIVM.

Sport op de kaart bestaat uit kaarten over sport en bewegen in Nederland. Deze regionale informatie sluit zo veel mogelijk aan bij de bronnen en cijfers uit de Kernindicatoren Sport en Bewegen. 

In 2018 zal alle meer regionale informatie op deze website te vinden zijn, voorlopig is dit nog te vinden op sportopdekaart.nl.