Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) draagt bij aan de kennis over sport en bewegen voor sportbeleid en sportpraktijk met  resultaten uit eigen onderzoek, en met de coördinatie en validatie van onderzoek van derden. Dit doet RIVM in Nederland, maar ook internationaal, met een bijdrage aan beleidsmonitoring en –evaluaties voor de Europese Commissie.

Kernindicatoren

Actuele cijfers en de trend over sport en bewegen in Nederland

Toekomstverkenning

Waar gaat het heen met de sport in Nederland tussen nu en 2040?

Sport op de kaart

Regionale cijfers over sport en bewegen in
Nederland
Beleid
  • Monitoring Sportakkoord
  • Lokale sportdata
  • Sport- en beweegbeleid in Nederland
  • Sport- en beweeginterventies

Verdiepende informatie

  • Factsheets zoals Cycling in the Netherlands
  • Themapagina: Ouderen, Beperkingen
  • Rapportages:  Doping
  • Internationaal onderzoek zoals EUPASMOS

Sport en Bewegen 2020

Wat heeft de coronapandemie betekend voor het sport- en beweeggedrag in Nederland in 2020? Lees het in dit rapport.