Kernindicatoren sport en bewegen

Sport Toekomstverkenning

Sport op de kaart

Sportieve gemeente

Interventiedatabase

Verdiepend onderzoek

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu draagt bij aan de kennis over sport en bewegen voor sportbeleid en sportpraktijk met  resultaten uit eigen onderzoek, en met de coördinatie en validatie van onderzoek van derden. Dit doet RIVM in Nederland, maar ook internationaal, met een bijdrage aan beleidsmonitoring en –evaluaties voor de Europese Commissie.