Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu draagt bij aan de kennis over sport en bewegen voor sportbeleid en sportpraktijk met  resultaten uit eigen onderzoek, en met de coördinatie en validatie van onderzoek van derden. Dit doet RIVM in Nederland, maar ook internationaal, met een bijdrage aan beleidsmonitoring en –evaluaties voor de Europese Commissie.

Kernindicatoren

Actuele cijfers en de trend over sport en bewegen in Nederland

Toekomstverkenning

Waar gaat het heen met de sport in Nederland tussen nu en 2040?

Sport op de kaart

Regionale cijfers over sport en bewegen in
Nederland
Beleid

Opstellen, monitoren en evalueren  van sport en beweegbeleid op nationaal en lokaal niveau 

Verdiepende informatie

  • Factsheets zoals Cycling in the Netherlands
  • Rapportages:  bv. Doping
  • Themapagina: bv. Ouderen
  • Internationaal onderzoek zoals EUPASMOS

Uitgelicht: EUPASMOS

Lees meer over het Europese EUPASMOS onderzoek waar het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu aan mee doet. Het doel van EUPASMOS is om een vergelijkbare monitor van sport-, beweeg- en zitgedrag in te zetten in alle Europese lidstaten.