Uitgelicht

Europees onderzoek: EUPASMOS

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  doet mee aan het Europese onderzoek “European Union Physical Activity and Sport Monitoring System” oftewel EUPASMOS. Het doel van EUPASMOS is om een vergelijkbare monitor van sport-, beweeg- en zitgedrag in te zetten in alle Europese lidstaten. 

Doorverwijzing door eerstelijnszorgverleners

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft onderzocht of en waarom huisartsen, praktijkondersteuners, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen mensen adviseren of concreet doorverwijzen naar programma's om meer te bewegen.