Uitgelicht

Literatuurscan sport, bewegen en COVID-19

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een literatuurscan uitgevoerd gericht op de samenhang tussen lichamelijke activiteit (sport en bewegen) en immuunrespons/weerstand, en de sociaal-maatschappelijke effecten van niet sporten en bewegen, in het bijzonder eenzaamheid.

De bijdrage van beweeg momenten en -tijd aan de beweegrichtlijnen

Deze webpagina geeft inzicht in het aandeel van de Nederlandse bevolking dat aan de beweegrichtlijnen voldoet. Om het sport- en beweegbeleid indien nodig te kunnen bijsturen is het van belang om inzicht te hebben in wat bepaald dat iemand aan de beweegrichtlijnen voldoet.