Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) doet mee aan het Europese onderzoek “European Union Physical Activity and Sport Monitoring System” oftewel EUPASMOS. Het doel van EUPASMOS is om een vergelijkbare monitor van sport-, beweeg- en zitgedrag in te zetten in alle Europese lidstaten. Hiervoor wordt de kwaliteit van verschillende vragenlijsten over sport-, beweeg- en zitgedrag in kaart gebracht en wordt onderzocht hoe men tot vergelijkbare cijfers komt van sport-, beweeg- en zitgedrag. Op dit moment wordt in veel Europese landen door middel van vragenlijsten onderzoek gedaan naar het beweeg- en zitgedrag van de inwoners. Maar omdat veel landen daarvoor een andere vragenlijst gebruiken, of soms een beweegmeter, is het lastig om de resultaten tussen de verschillende landen te vergelijken. Daarom werkt een groot aantal Europese landen nu samen in EUPASMOS.

In Nederland is in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  een verkenning gestart naar hoe het meten van beweeg- en zitgedrag van de Nederlandse bevolking verbeterd kan worden door het inzetten van beweegmeters. Daaruit bleek dat er nog een aantal praktische zaken onderzocht moest worden voordat er een grote monitor met beweegmeters opgezet kan worden. Het RIVM gebruikt het EUPASMOS onderzoek ook voor dit doeleinde.

In Nederland worden volwassenen uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek. Hun namen zijn getrokken uit het bevolkingsregister. Deelnemers wordt gevraagd om een online vragenlijst in te vullen en zeven dagen lang een beweegmeter (2,5 x 3,5 cm) te dragen. De vragenlijst bestaat onder andere uit vijf verschillende deelvragenlijsten die in Europa worden gebruikt om een inschatting te maken van het sport-, beweeg- en zitgedrag van de bevolking. Ook worden zij indien gewenst benaderd om hun ervaringen met het dragen van de beweegmeter te delen. Na afloop van de studie krijgen deelnemers een overzicht van hun eigen beweeg- en zitgedrag.

In de loop van 2019 worden deze gegevens verzameld en samengevat in een aantal publicaties. De resultaten van dit onderzoek worden naar verwachting in 2020 gepubliceerd. U kunt de publicaties vinden onder het kopje resultaten.