De stand van zaken eind 2019

Deze webpagina beschrijft het sport en beweeggedrag van mensen met een langdurige aandoening zoals bijvoorbeeld diabetes of een depressie en van mensen met een beperking aan bijvoorbeeld het gehoor of het gezichtsvermogen. Deze cijfers zijn onderdeel van onderzoek dat door het Mulier Instituut in samenwerking met het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in 2021 is uitgevoerd.  Op 25 januari 2022 is een deel van deze cijfers door het Mulier Instituut gepubliceerd in een rapport. Aanvulling en verdieping op deze cijfers staan weergeven op deze webpagina.

Nationaal sportakkoord

Dit onderzoek heeft tot doel om de voortgang van het deelakkoord Inclusief sporten van het Nationale Sportakkoord (2018-2102) te monitoren. De ambitie van dit deelakkoord is dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen. In dit deelakkoord staan een aantal bevolkingsgroepen centraal waaronder mensen met een lichamelijke beperking of een langdurige aandoening.

 

Trendcijfers naar (type) beperking en aandoeningen

Beweegrichtlijn

Sla de grafiek Voldoen aan de beweegrichtlijnen 2001-2019 over en ga naar de datatabel

Mensen met een lichamelijke beperking voldoen minder vaak 

In de afgelopen 20 jaar voldeden mensen met een lichamelijke beperking veel minder vaak aan de beweegrichtlijnen vergeleken met de algemene populatie.  Voor mensen met een langdurige aandoening is dit ook het geval maar in mindere mate dan mensen met een lichamelijke beperking. 

Ervaren belemmeringen om te sporten en bewegen

Mensen met een lichamelijke beperking of langdurige aandoening rapporteren als belemmeringen waardoor ze minder sporten en bewegen dan ze zouden willen met name lichamelijke belemmeringen zoals pijn bij sportieve activiteiten, vermoeidheid door gebrek aan energie en het niet kunnen sporten.

Wekelijks sporten

Sla de grafiek Wekelijks sporten 2001-2019 over en ga naar de datatabel

Mensen met een lichamelijke beperking sporten veel minder vaak 

In de afgelopen 20 jaar is het percentage mensen met een lichamelijke beperking dat minimaal wekelijks sport veel lager dan in de algemene populatie. Voor mensen met een langdurige aandoening is dit ook het geval maar in mindere mate dan mensen met een lichamelijke beperking. 

Ervaren belemmeringen om te sporten en bewegen

Mensen met een lichamelijke beperking of langdurige aandoening rapporteren als belemmeringen waardoor ze minder sporten en bewegen dan ze zouden willen met name lichamelijke belemmeringen zoals pijn bij sportieve activiteiten, vermoeidheid door gebrek aan energie en het niet kunnen sporten.

Wekelijks fietsen

Sla de grafiek Wekelijks fietsen 2001-2019 over en ga naar de datatabel

Mensen met een lichamelijke beperking fietsen minder vaak 

In de afgelopen 20 jaar is het percentage mensen met een lichamelijke beperking dat minimaal wekelijks fietst lager dan in de algemene populatie.  Voor mensen met een langdurige aandoening is dit percentage min of meer vergelijkbaar met de algemene populatie.  

Ervaren belemmeringen om te sporten en bewegen

Mensen met een lichamelijke beperking of langdurige aandoening rapporteren als belemmeringen waardoor ze minder sporten en bewegen dan ze zouden willen met name lichamelijke belemmeringen zoals pijn bij sportieve activiteiten, vermoeidheid door gebrek aan energie en het niet kunnen sporten.

Wekelijks wandelen

Sla de grafiek Wekelijks wandelen over en ga naar de datatabel

Mensen met een lichamelijke beperking wandelen minder vaak 

Alhoewel Nederlanders de afgelopen 20 jaar meer  zijn gaan wandelen is het percentage mensen met een lichamelijke beperking dat wekelijks wandelt lager vergeleken met de algemene populatie. Voor mensen met een langdurige aandoening is dit percentage min of meer vergelijkbaar met de algemene populatie.  

Ervaren belemmeringen om te sporten en bewegen

Mensen met een lichamelijke beperking of langdurige aandoening rapporteren als belemmeringen waardoor ze minder sporten en bewegen dan ze zouden willen met name lichamelijke belemmeringen zoals pijn bij sportieve activiteiten, vermoeidheid door gebrek aan energie en het niet kunnen sporten.

Overig

Download de overige indicatoren en uitsplitsingen

De volgende sport en beweegindicatoren zijn ook beschikbaar naar (type) aandoening en beperking:

 • Beweegactiviteiten (zoals huishoudelijke activiteiten of klussen, tuinieren)
 • Type sporten (zoals hardlopen, fitness of voetbal)

De sport en beweegindicatoren zijn ook uitgesplitst naar:

 • Psychische gezondheid
 • Depressie
 • Langdurige aandoening en/of lichamelijke beperking
 • Aantal  langdurige aandoeningen
 • Kanker
 • Migraine
 • Duizeligheid
 • Darmstoornis
 • Onvrijwillig urineverlies
 • Vernauwing bloedvaten
 • Aandoening aan elleboog, pols en/of hand
 • Allergie
 • Nieraandoening
 • Gewrichtsontsteking

Bron: CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)-Gezondheidsenquete (2001-2013), Gezondheidsenquete/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) (2014-2019)

Hoe te verwijzen naar cijfers op deze website

Hoe te verwijzen naar cijfers op deze website

'Sporten en bewegen met een chronische aandoening of een lichamelijke beperkingen'.  sportenbewegenincijfers.nl/verdiepend-onderzoek/AandoeningBeperking.
Geraadpleegd op [...]. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), Bilthoven. 

Publicatie datum: januari 2022