Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) coördineert in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) de kernindicatoren sport en bewegen. Daaronder vallen onder andere de drie indicatoren “voldoen aan de Beweegrichtlijnen 2017”, “wekelijks sporten” en “zitgedrag”. Op het moment worden deze indicatoren duurzaam in tijd gevolgd middels de Leefstijlmonitor en geven weer hoe het gesteld is met het sport- en beweeggedrag van de Nederlandse bevolking. Kwaliteit, vergelijkbaarheid en continuïteit van de indicatoren zijn van groot belang om het sport- en beweegbeleid van het ministerie VWS te ondersteunen. Vanuit deze kwaliteitscontext heeft het RIVM de taak om kritisch te blijven kijken naar de kwaliteit van de huidige monitors en te onderzoeken of er veranderingen en/of verbeteringen nodig zijn in het monitoringsonderzoek. Het RIVM heeft in opdracht van het Ministerie van VWS onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om sport-, beweeg- en zitgedrag objectief te monitoren. Sinds 2018 werkt het RIVM ook mee aan het Europese project “European Physical Activity and Sports Monitoring System” (EUPASMOS).