Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) doet mee aan het Europese onderzoek “European Union Physical Activity and Sport Monitoring System” oftewel EUPASMOS. Het doel van EUPASMOS is om een vergelijkbare monitor van sport-, beweeg- en zitgedrag in te zetten in alle Europese lidstaten. Op de eigen website van EUPASMOS vindt u alle informatie over het onderzoek voor deelnemers en andere geïnteresseerden.