De indicator gemeentelijke uitgaven aan sport geeft de netto uitgaven van gemeenten aan sport weer

De indicator gemeentelijke uitgaven aan sport is één van de 15 indicatoren binnen de monitor sport en gemeenten.

 

Cijfers

Onderstaande tabel geeft aan waar cijfers omtrent gemeentelijke uitgaven aan sport te vinden zijn.

Niveau

Link

Openbaar?

Nationaal

StatLine - Gemeenterekeningen; gemeentelijke taakvelden, gemeentegrootteklasse, regio (cbs.nl)

Ja

Lokaal

Monitor Sport en Gemeenten

Ja

Methoden

De cijfers voor gemeentelijke uitgaven aan sport worden gebaseerd op de Iv3-data (informatie voor derden) van het Centraal Bureau voor de Statistiek ( CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)). Het Iv3-systeem is een informatiesysteem waarin financiële gegevens van decentrale overheden, waaronder gemeenten, worden geregistreerd door de overheden zelf. Zij vullen daartoe een gestandaardiseerd formulier in. Sinds 2017 zijn twee sportspecifieke taakvelden gedefinieerd:

  • Sportbeleid en activering: uitgaven en inkomsten voor de niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele en amateursport
  • Sportaccommodaties: uitgaven en inkomsten aan sportaccommodaties voor sportbeoefening

Voor vragen neem contact op met: sportenbewegenincijfers@rivm.nl