De indicator beweegrichtlijnen geeft het aandeel van de bevolking dat aan de beweegrichtlijnen voldoet

Voldoen aan de beweegrichtlijnen vraagt om regelmatige lichamelijke activiteit, het liefst van minimaal matig intensieve activiteit. Langer, vaker en/of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel. Daarnaast vraagt het aandacht om veel stilzitten te voorkomen.

Het percentage van de Nederlandse bevolking dat aan de beweegrichtlijnen voldoet is één van de twintig kernindicatoren sport en bewegen. Daarnaast wordt de indicator ook gebruikt om de voortgang rondom het sportakkoord te monitoren.

Cijfers

Methoden

De nationale cijfers voor het voldoen aan de beweegrichtlijnen worden gebaseerd op de jaarlijkse metingen van de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor die door het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) in samenwerking met het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) wordt uitgevoerd. De lokale cijfers komen uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen van de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)-en in samenwerking met het RIVM.

In beide gevallen wordt met de SQUASH-vragenlijst gewerkt. In deze vragenlijst wordt gevraagd om voor een normale week in de afgelopen maanden de gemiddelde tijd te schatten die wordt besteed aan actief woon-werkverkeer naar werk of school, activiteiten op werk of school, activiteiten in het huishouden en activiteiten in de vrije tijd. In 2020 verscheen een technische rapportage waarin wordt beschreven hoe de indicator ‘voldoen aan de beweegrichtlijnen’ wordt bepaald op basis van deze vragenlijst. De beweegrichtlijnen bestaan uit twee onderliggende componenten: de hoeveelheid tijd besteed aan matig en zwaar intensieve activiteiten en de frequentie van spier- en botversterkende activiteiten. Wanneer iemand aan beide onderdelen voldoet, voldoet hij/zij aan de beweegrichtlijnen.

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in onder andere de leefstijl, waaronder beweeggedrag, van middelbare scholieren. In de vragenlijst wordt gevraagd naar lopen/fietsen naar school en sporten. Op basis van deze vragenlijst kan het voldoen aan de beweegrichtlijnen niet worden afgeleid.

Doelgroepen

Zowel op basis van de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor (4 jaar) als de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen (18 jaar) zijn uitsplitsingen naar doelgroepen te maken.

 

Gezondheidsenquête/ Leefstijlmonitor

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen

Sociaal demografisch
Leeftijd
Geslacht
Opleidingsniveau
Huishoudinkomen
Seksuele geaardheid
Migratieachtergrond
Burgerlijke staat
Huishoudsamenstelling
Maatschappelijke (arbeids)positie
Mate van verstedelijking


x
x
x
x
x
x
x
x
x
x


x
x
x
x

x
x
x
x
x

Gezondheid
Ervaren gezondheid
Langdurige aandoening(en)
Lichamelijke beperking
Type beperking
(Mate van) Overgewicht
Specifieke chronische aandoeningen (o.a. diabetes, hartaandoeningen en depressie)


x
x
x
x
x
x


x
x
x
x
x
x

Overige informatie in databron

De vragenlijst over sport- en beweeggedrag die binnen de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor en de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen wordt gebruikt bevat meer interessante informatie rondom dit onderwerp voor beleid:

  • Aandeel van de bevolking dat activiteiten verricht waarmee balans wordt getraind 
  • Wandelen
  • Fietsen
  • Sporten

De vragenlijst over sport- en beweeggedrag die binnen de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor bevat daarnaast ook informatie over:

  • Buitenspelen (<12 jaar)
  • Bewegingsonderwijs
  • Zwemles (<12 jaar)

Meer informatie

Voor vragen neem contact op met: sportenbewegenincijfers@rivm.nl