Deze indicator geeft het aandeel sportverenigingen dat beschikt over voldoende vrijwilligers weer

Deze indicator wordt gebruikt om de voortgang rondom het sportakkoord te monitoren.

 

Cijfers

Onderstaande tabel geeft aan waar cijfers omtrent omvang vrijwillig kader te vinden zijn.

Niveau

Link

Openbaar?

Nationaal

https://www.sportenbewegenincijfers.nl/beleid/sportakkoord/vitale-aanbieders

Ja

Lokaal

Niet beschikbaar

 

Methoden

De cijfers over omvang vrijwillig kader worden gebaseerd op de metingen binnen het Verenigingspanel die door het Mulier Instituut wordt uitgevoerd. Het Verenigingspanel is een onderzoekspanel van het Mulier Instituut dat een representatieve afspiegeling vormt van de georganiseerde breedtesport in Nederland.

Aan de sportverenigingen in het Verenigingspanel is gevraagd of zij over voldoende vrijwillig kader beschikken. Op deze vragen waren er drie antwoordopties mogelijk; 'ja, we zijn niet op zoek naar vrijwilligers', 'ja, maar we zijn ook nog op zoek naar vrijwilligers' of 'Nee'.

Overige informatie in databron

Het verenigingspanel bevat meer informatie over:

  • Organisatiekracht
  • Maatschappelijke oriëntatie
  • Vitaliteit
  • Open sportaanbieder
  • Veilig sportklimaat

Meer informatie

Voor vragen neem contact op met: sportenbewegenincijfers@rivm.nl