Op deze pagina staan de cijfers van de indicatoren 'Aandeel sportaanbieders met een beleid om VOG aan te vragen voor bestuursleden, trainers en coaches' en 'Aandeel sportverenigingen met een vertrouwenscontactpersoon'. Deze indicatoren worden gebruikt voor het monitoren van het thema Sociaal veilige sport van het Sportakkoord II.

Bron:  MI-Verenigingspanel (Mulier Instituut)

Methode: Methoden en bronnen | Sportaanbieders met een VOG beleid en Sportaanbieders met vertrouwenscontactpersoon

Nieuwe cijfers verwacht: 2024

Cijfers van de indicatoren

Landelijke cijfers

Sla de grafiek Sportverenigingen met een VOG-beleid of een vertrouwenscontactpersoon, 2019-2022 over en ga naar de datatabel

Meer sportverenigingen met VOG-beleid en vertrouwenscontactpersoon

Bijna de helft van de sportverenigingen had in 2022 een vertrouwenscontactpersoon (48%) en 44% had een beleid rond een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor medewerkers. Dit percentage is gestegen sinds 2019; toen had 38% een vertrouwenscontactpersoon en 36% een VOG-beleid.

Meer informatie

Monitoring Sportakkoord II

De indicator op deze pagina wordt gebruikt om de voortgang van het Sportakkoord II (SAII) te monitoren. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) brengt lange-termijn-indicatoren in beeld, waarbij een verandering op de lange-termijn beoogd wordt. Deze cijfers kunnen niet direct worden verbonden aan de acties van het SAII, maar geven wel inzicht in de context van het thema. Voor een overzicht van alle thema’s en de bijbehorende indicatoren, zie de webpagina Monitoring Sportakkoord II of de publicatie Lange-termijn-indicatoren voor monitoring van Sportakkoord II.

Het thema Sociaal veilige sport van het sportakkoord gaat over het veilig en verantwoord organiseren van sport. Het doel is dat iedereen veilig en met plezier kan sporten en sport kan beleven. Op deze pagina staan de indicatoren die worden gebruikt om dit thema te monitoren.