Op deze pagina staan de cijfers van de indicator 'Financiële kosten als drempel ervaren om actief te zijn/vanwege kosten niet (vaker) sporten en bewegen'. Deze indicator wordt gebruikt voor het monitoren van het thema Inclusie en diversiteit van het Sportakkoord II.

Bron: Vrijetijdsomnibus (VTO) ( CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek), bewerking: Mulier Instituut)

Methode: volgt in 2025

Nieuwe cijfers verwacht: Het cijfer voor deze indicator is nog niet beschikbaar. De cijfers worden in 2025 verwacht

Cijfers van de indicator

Cijfers volgen in 2025.

Meer informatie

Monitoring Sportakkoord II

De indicator op deze pagina wordt gebruikt om de voortgang van het Sportakkoord II (SAII) te monitoren. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) brengt lange-termijn-indicatoren in beeld, waarbij een verandering op de lange-termijn beoogd wordt. Deze cijfers kunnen niet direct worden verbonden aan de acties van het SAII, maar geven wel inzicht in de context van het thema. Voor een overzicht van alle thema’s en de bijbehorende indicatoren, zie de webpagina Monitoring Sportakkoord II of de publicatie Lange-termijn-indicatoren voor monitoring van Sportakkoord II.

Het thema Inclusie en diversiteit van het sportakkoord gaat over een sportsector die toegankelijk en laagdrempelig is: iedereen kan meedoen en er is kansengelijkheid in en door sport- en beweegdeelname. Op deze pagina staan de indicatoren die worden gebruikt om dit thema te monitoren.