Deze indicator geeft de bijdrage van de sport aan de Nederlandse economie uitgedrukt als aandeel in het bruto binnenlands product weer 

Het bruto binnenlands product sport is één van de twintig kernindicatoren sport en bewegen.

 

Cijfers

Onderstaande tabel geeft aan waar cijfers omtrent bruto binnenlands product sport te vinden zijn.

Niveau

Link

Openbaar?

Nationaal

https://www.sportenbewegenincijfers.nl/kernindicatoren/bruto-binnenlands-product-sport

Ja

Lokaal

Niet beschikbaar

 

Methoden

De cijfers voor het bruto binnenlands product sport komen voort uit de Satellietrekening Sport die periodiek wordt samengesteld door het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek).

Naast de bedrijfstak sport (waaronder aanbieders van sport- en fitnessdiensten) zijn ook andere bedrijfstakken actief in het produceren van sportactiviteiten en allerlei aanvullende goederen en diensten die voor sport en sportbeoefening nodig zijn of hieruit voortvloeien. Deze brede definitie van de sporteconomie De brede definitie van sporteconomie omvat het sporten zelf, de goederen en diensten die nodig zijn om te kunnen sporten (bijvoorbeeld sportkleding) én datgene dat voortvloeit uit het bestaan van het fenomeen sport (bijvoorbeeld sportuitzendingen op televisie). (De brede definitie van sporteconomie omvat het sporten zelf, de goederen en diensten die nodig zijn om te kunnen sporten (bijvoorbeeld sportkleding) én datgene dat voortvloeit uit het bestaan van het fenomeen sport (bijvoorbeeld sportuitzendingen op televisie).) omvat bijvoorbeeld ook de lessen lichamelijke opvoeding binnen het onderwijs en productie en consumptie van sportkleding en -artikelen. Bovenstaande, aangevuld met datgene wat voortvloeit uit het 'bestaan' van sport in een samenleving zoals sportbijlagen in kranten, sportuitzendingen op tv, gezondheidszorg gerelateerd aan sportblessures en horeca-uitgaven van sporters en bezoekers van sportevenementen, vormt de meest brede definitie van de sporteconomie.

Alleen de aan sport gerelateerde productie die bestemd is voor finale besteding wordt meegerekend in de Satellietrekening sport. Goederen en diensten die dienen als input in het productieproces voor andere sportproducten (het zogenaamde intermediair verbruik) tellen niet mee; bijvoorbeeld materialen die onderdeel zijn van de uiteindelijke sportschoen of -fiets.

De indicator bruto binnenlands product sport wordt uitgedrukt als het percentage van de sporteconomie in de totale Nederlandse economie.

Overige informatie in databron

De Satellietrekening Sport bevat meer interessante informatie, namelijk:

  • bedrijfstakken
  • belangrijkste geproduceerde goederen en diensten

Meer informatie

Voor vragen neem contact op met: sportenbewegenincijfers@rivm.nl