Op deze pagina staan de cijfers van de indicator 'Aandeel vrijwilligers met een opleiding die aansluit bij de vrijwilligerstaken'. Deze indicator wordt gebruikt voor het monitoren van het thema Vitale sportaanbieders van het Sportakkoord II.

Bron: Vrijetijdsomnibus (VTO) (bronhouder CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek), bewerking: Mulier Instituut)

Methode: volgt in 2025

Nieuwe cijfers verwacht: Het cijfer voor deze indicator is nog niet beschikbaar. De cijfers worden in 2025 verwacht

Cijfers van de indicator

Cijfers volgen in 2025.

Meer informatie

Monitoring Sportakkoord II

De indicator op deze pagina wordt gebruikt om de voortgang van het Sportakkoord II (SAII) te monitoren. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) brengt lange-termijn-indicatoren in beeld, waarbij een verandering op de lange-termijn beoogd wordt. Deze cijfers kunnen niet direct worden verbonden aan de acties van het SAII, maar geven wel inzicht in de context van het thema. Voor een overzicht van alle thema’s en de bijbehorende indicatoren, zie de webpagina Monitoring Sportakkoord II of de publicatie Lange-termijn-indicatoren voor monitoring van Sportakkoord II.

Het thema Vitale sportaanbieders van het sportakkoord gaat over een sportaanbod dat sterk, veilig en toegankelijk is. Hier wordt aan gewerkt door het maken en versterken van een effectieve ondersteuningsstructuur voor sportaanbieders. Op deze pagina staan de indicatoren die worden gebruikt om dit thema te monitoren.