De indicator verplaatsingen met de fiets beschrijft het aandeel van de verplaatsingen tot en met 7,5 kilometer dat geheel met de fiets wordt afgelegd

 

Cijfers

Onderstaande tabel geeft aan waar cijfers omtrent verplaatsingen met de fiets te vinden zijn.

Niveau

Link

Openbaar?

Nationaal

StatLine - Mobiliteit; per persoon, verplaatsingskenmerken, vervoerwijzen en regio's (cbs.nl)

Ja

Lokaal

https://www.sportenbewegenincijfers.nl/kaarten/fietsgebruik

Ja

Methoden

De indicator verplaatsingen met de fiets wordt vastgesteld op basis van het onderzoek ‘Onderweg in Nederland’ (ODiN). Met het onderzoek ODiN wordt informatie verzameld over de dagelijkse mobiliteit van de Nederlandse bevolking. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hieruit wordt het percentage verplaatsingen berekend dat geheel met de fiets (alle soorten) wordt afgelegd ten opzichte van verplaatsingen met overige vervoersmiddelen.

Doelgroepen

Onderstaande achtergrondvariabelen zijn binnen ODiN beschikbaar:

 

ODiN

Achtergrondinformatie
Leeftijd
Geslacht
Opleidingsniveau
Huishoudinkomen
Migratieachtergrond
Huishoudsamenstelling
Maatschappelijke participatie
Woonregio
Stedelijkheidsgraad
Rijbewijsbezit
Voertuigbezit
Frequentie vervoermiddelengebruik


x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Verplaatsingsinformatie
Reismotief
Gebruikte vervoermiddelen
Afgelegde afstand
Vertrek- en aankomsttijd
Vertrek- en aankomstlocatie
Reden niet weggeweest


x
x
x
x
x
x

Overige informatie in databron

Op basis van het onderzoek ODiN is ook informatie beschikbaar over:

  • kenmerken verplaatsingen
  • reismotieven
  • vervoerwijzen
  • reisduur
  • reisafstand

Meer informatie

Voor vragen neem contact op met: sportenbewegenincijfers@rivm.nl