Op deze pagina staan de cijfers van de indicator 'Samenwerkingen van sportverenigingen en ondernemende sportaanbieders met ander aanbieders en de gemeente'. Deze indicator wordt gebruikt voor het monitoren van het thema Vitale sportaanbieders van het Sportakkoord II.

Bron:  MI-Verenigingspanel (Mulier Instituut)

Methode: Methoden en bronnen | Open sportaanbieders

Nieuwe cijfers verwacht: 2024

Cijfers van de indicatoren

Landelijke cijfers

Sla de grafiek Het aandeel sportverenigingen in samenwerking met gemeenten, andere verenigingen en sportscholen over en ga naar de datatabel

Ruim de helft van de verenigingen werkt samen met gemeenten en andere verenigingen

In februari 2023 werkte 62% van de sportverenigingen samen met de gemeente en 53% met andere sportverenigingen. Daarnaast werkte 4% van de verenigingen met sportscholen en fitnesscentra samen. Het aandeel verenigingen dat samenwerkt met de gemeente is in 2023 iets hoger dan in 2021.

Landsdelen

Sla de grafiek Het aandeel sportverenigingen in samenwerking met gemeenten naar landsdeel over en ga naar de datatabel

Ruim de helft van de verenigingen werkt samen met gemeenten

In februari 2021 werkte 58% van de sportverenigingen samen met de gemeente. In Oost-Nederland lag dit percentage het hoogste met 62%. Het aandeel sportverenigingen dat samenwerkt met gemeenten lag lager in West- en Zuid-Nederland (beide 57%). 

Meer informatie over maatschappelijk oriëntatie van sportverenigingen is hier te vinden.

Krimpstatus

Sla de grafiek Het aandeel sportverenigingen in samenwerking met gemeenten naar krimpstatus* over en ga naar de datatabel

Sportverenigingen in topkrimpgebieden werken minder vaak samen met gemeente

Sportverenigingen in topkrimpgebieden werken, in vergelijking met andere gebieden, minder vaak samen met de gemeente (48%). Dit is ook terug te zien in het meetmoment van winter 2018/2019. 

*Een krimpgebied is een gebied dat te maken heeft met bevolkingsdaling.  Een anticipeergebied is een regio waar in de toekomst krimp wordt verwacht. De Nederlandse overheid hanteert een lijst met krimpgebieden en anticipeergebieden.

Meer informatie

Monitoring Sportakkoord II

De indicator op deze pagina wordt gebruikt om de voortgang van het Sportakkoord II (SAII) te monitoren. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) brengt lange-termijn-indicatoren in beeld, waarbij een verandering op de lange-termijn beoogd wordt. Deze cijfers kunnen niet direct worden verbonden aan de acties van het SAII, maar geven wel inzicht in de context van het thema. Voor een overzicht van alle thema’s en de bijbehorende indicatoren, zie de webpagina Monitoring Sportakkoord II of de publicatie Lange-termijn-indicatoren voor monitoring van Sportakkoord II.

Het thema Vitale sportaanbieders van het sportakkoord gaat over een sportaanbod dat sterk, veilig en toegankelijk is. Hier wordt aan gewerkt door het maken en versterken van een effectieve ondersteuningsstructuur voor sportaanbieders. Op deze pagina staan de indicatoren die worden gebruikt om dit thema te monitoren.