Op deze pagina staan de cijfers van de indicator 'Meemaken van  discriminerende uitingen of kwetsende opmerkingen in de sport'. Deze indicator wordt gebruikt voor het monitoren van het thema Inclusie en diversiteit van het Sportakkoord II.

Bron: Vrijetijdsomnibus (VTO) (2012-2018:  SCP Sociaal Cultureel Planbureau (Sociaal Cultureel Planbureau) i.s.m.  CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)), VTO (v.a. 2020: CBS, bewerking: Mulier Instituut)

Methode: Methoden en bronnen | Ongelijke behandeling/discriminatie in de sport

Nieuwe cijfers verwacht: 2025

Cijfers van de indicator

Totale bevolking

Sla de grafiek Meemaken of zien van discriminerende uitingen of kwetsende opmerkingen, 2012-2022 over en ga naar de datatabel

8% van sporters/wedstrijdbezoekers heeft discriminatie in de sport meegemaakt of gezien

Onder maandelijkse sporters en/of wedstrijdbezoekers was in 2022 het aandeel dat de afgelopen 12 maanden discriminerende uitingen of kwetsende opmerkingen in de sport heeft meegemaakt of er getuige van is geweest 8%.  Dit percentage is iets hoger dan in 2020 (6%), maar vergelijkbaar met 2014, 2015 en 2018 (8-9%).

Meer informatie

Monitoring Sportakkoord II

De indicator op deze pagina wordt gebruikt om de voortgang van het Sportakkoord II (SAII) te monitoren. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) brengt lange-termijn-indicatoren in beeld, waarbij een verandering op de lange-termijn beoogd wordt. Deze cijfers kunnen niet direct worden verbonden aan de acties van het SAII, maar geven wel inzicht in de context van het thema. Voor een overzicht van alle thema’s en de bijbehorende indicatoren, zie de webpagina Monitoring Sportakkoord II of de publicatie Lange-termijn-indicatoren voor monitoring van Sportakkoord II.

Het thema Inclusie en diversiteit van het sportakkoord gaat over een sportsector die toegankelijk en laagdrempelig is: iedereen kan meedoen en er is kansengelijkheid in en door sport- en beweegdeelname. Op deze pagina staan de indicatoren die worden gebruikt om dit thema te monitoren.