Deze indicator geeft het aandeel van de bevolking dat maandelijks of vaker sportwedstrijden en/of sportevenementen bezoekt weer

Sportfan via bezoek is één van de twintig kernindicatoren sport en bewegen.

 

Cijfers

Onderstaande tabel geeft aan waar cijfers omtrent sportfan via bezoek te vinden zijn.

Niveau

Link

Openbaar?

Nationaal

https://www.sportenbewegenincijfers.nl/kernindicatoren/sportfan-bezoek

Ja

Lokaal

Niet beschikbaar

 

Methoden

De cijfers voor sportfan via bezoek worden gebaseerd op basis van de tweejaarlijkse metingen van de VrijeTijdsOmnibus (VTO) uitgevoerd door het Sociaal Cultureel Planbureau ( SCP Sociaal Cultureel Planbureau (Sociaal Cultureel Planbureau)) in samenwerking met het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) (2012-2018). De VTO-meting van 2020 is tot stand gekomen via een samenwerking van de Boekmanstichting (namens  OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)) en het Mulier Instituut (namens  VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) met het CBS.

In de vragenlijst(PDF) van de VrijeTijdsOmnibus is aan respondenten gevraagd hoe vaak zij in de afgelopen 12 maanden sportwedstrijden en/of sportevenementen hebben bezocht. Zij konden antwoorden met één van de volgende categorieën: dagelijks, eens per week of vaker, eens per maand of vaker, enkele keren in de afgelopen 12 maanden of niet in de afgelopen 12 maanden. Hieruit wordt het percentage van de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder berekend dat maandelijks of vaker sportwedstrijden en/of sportevenementen bezoekt. 

Doelgroepen

Op basis van de VrijeTijdsOmnibus zijn uitsplitsingen naar doelgroepen te maken.

 

VrijeTijdsOmnibus

Sociaal demografisch
Leeftijd
Geslacht
Opleidingsniveau
Huishoudinkomen
Seksuele geaardheid
Migratieachtergrond
Burgerlijke staat
Huishoudsamenstelling
Maatschappelijke (arbeids)positie
Mate van verstedelijking


x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Gezondheid
Ervaren gezondheid
Langdurige aandoening(en)
Lichamelijke beperking
Type beperking


x
x
x
x

Overige informatie in databron

Voor de VrijeTijdsOmnibus geldt dat er aanvullende informatie beschikbaar, namelijk:

  • Sportfan via media
  • Sportdeelname
  • Sporttakken
  • Sportverband (team/groep/individueel)
  • Lidmaatschap/abonnement
  • Wedstrijden/Trainingen
  • Sportlocatie
  • Veilig sportklimaat
  • e.a.

Meer informatie

Voor vragen neem contact op met: sportenbewegenincijfers@rivm.nl