Aandeel van de bevolking van 12 jaar en ouder dat maandelijks of vaker sportwedstrijden en/of sportevenementen bezoekt

 

Bron: Vrijetijdsomnibus (VTO) Sociaal en Cultureel Planbureau (SCPSociaal Cultureel Planbureau ) in samenwerking met het CBSCentraal Bureau voor de StatistiekCentraal Bureau voor de Statistiek
Meetjaar: 2018
Nieuwe cijfers: 2021

 

Overzicht

 Sportfan via bezoek is één van de 20 kernindicatoren voor het landelijk monitoren van sport en bewegen. Hoeveel Nederlanders bezoeken maandelijks of vaker sportwedstrijden en sportevenementen? Op deze pagina worden de nationale cijfers gepresenteerd. Het bezoeken van sportwedstrijden en sportevenementen wordt ook voor verschillende groepen in de bevolking beschreven. Daarnaast wordt een korte toelichting over het huidige beleid op dit gebied gegeven.

Heden, verleden en toekomst

Nationaal

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Een op de vijf Nederlanders bezoekt maandelijks sportwedstrijden

In 2018 bezocht 21% van de Nederlanders van 12 jaar en ouder maandelijks of vaker een sportwedstrijd of sportevenement. Dit komt overeen met cijfers uit eerdere meetjaren.

De Sport Toekomstverkenning concludeert dat het bezoek aan commerciële sportevenementen zal toenemen tot 2030. Het sportbezoek bij de amateurclubs zal echter tot 2030 gelijk blijven.

 

Landsdeel

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Kleine verschillen tussen landsdelen

Het percentage Nederlanders van 12 jaar en ouder dat  maandelijks of vaker sportwedstrijden en sportevenementen bezoekt was in 2018 het hoogst in Oost-Nederland en Zuid-Nederland. Dit verschilt over de meetjaren.

Tussen 2012 en 2018 is een stabiele trend te zien voor West- en Zuid-Nederland. Voor Noord- en Oost-Nederland varieerde het percentage over de meetjaren.

 

*NB: de cijfers van 2012, 2014 en 2016 zijn aangepast vanwege een nieuwe weging. Meer informatie is hier te vinden.

Bron: Vrijetijdsomnibus (VTO), Sociaal en Cultureel Planbureau (SCPSociaal Cultureel Planbureau ) in samenwerking met het CBSCentraal Bureau voor de StatistiekCentraal Bureau voor de Statistiek, 2012 - 2018

Methode: Het bezoeken van een sportevenement is nagevraagd in de VTO. Het doel van de VTO is om ontwikkelingen van sport- en cultuurparticipatie in Nederland vast te stellen. De VTO wordt elke twee jaar uitgezet onder een nationaal representatieve steekproef van Nederlanders van 6 jaar en ouder. Meer informatie over de VTO is hier te vinden. Aan respondenten is gevraagd hoe vaak zij in de afgelopen 12 maanden sportwedstrijden en/of sportevenementen hebben bezocht. Zij konden antwoorden met één van de volgende categorieën: dagelijks, eens per week of vaker, eens per maand of vaker, enkele keren in de afgelopen 12 maanden of niet in de afgelopen 12 maanden.

Sportfan via bezoek door verschillende groepen in de bevolking

Geslacht

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Mannen bezoeken vaker sportwedstrijden dan vrouwen

In 2018 bezocht 23% van de Nederlandse mannen van 12 jaar en ouder een sportwedstrijd en/of sportevenement. Dit is iets vaker dan vrouwen (18%).  Dit beeld komt overeen met cijfers uit eerder meetjaren.

 

 

Leeftijd

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Jongeren en ouders bezoeken vaakst sportwedstrijden

In 2018 was het aandeel Nederlanders dat maandelijks of vaker een sportwedstrijd en/of sportevenement bezoekt twee keer zo groot onder 12 t/m 19 jarigen (33%) en 35 t/m 54 jarigen (30%) vergeleken met de andere leeftijdsgroepen (maximaal 15%). Bij de 35 t/m 54 jarigen gaat het vaak om ouders die hun kinderen begeleiden. Dit beeld komt overeen met cijfers uit eerdere meetjaren.

Opleidingsniveau

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Lager opgeleiden bezoeken minder vaak sportwedstrijden

In 2018 bezocht 14% van de lager opgeleiden Nederlanders van 25 jaar en ouder maandelijks of vaker een sportwedstrijd en/of evenementen. Voor middelbaar en hoger opgeleide Nederlanders zijn deze percentage iets hoger  (21%  en 22%).  Dit beeld varieert per meetjaar, maar de verschillen zijn klein. 

 

Chronische aandoening/beperking

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Mensen met aandoening/ beperking bezoeken minder vaak sportwedstrijden

In 2018 bezochten Nederlanders  van 12 jaar en ouder met een chronische aandoening en een lichamelijke beperking (motorisch, auditief, visueel, 13%) minder vaak maandelijks een sportwedstrijd en/of sportevenement dan Nederlanders zonder een aandoening of beperking (22%). Dit beeld komt overeen met cijfers uit eerdere meetjaren.

Overig

Download de overige uitsplitsingen

De kernindicator sportfan via bezoek is ook uitgesplitst naar:

 • Herkomst
 • Burgerlijke staat
 • Huishoudsamenstelling
 • Maatschappelijke arbeidspositie
 • Mate van verstedelijking
 • Gemeentegrootte
 • Ervaren gezondheid
 • Lichamelijke beperking
 • Huishoudinkomen
 • Geaardheid
 • Landsdeel
 • Provincie

Deze cijfers zijn te vinden in het Excelbestand dat hieronder te downloaden is.

Sportfan bezoek uitgesplitst naar achtergrond kenmerken

Sportbezoek naar type wedstrijden en sporttak

Type wedstrijd

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Eenderde Nederlanders bezoekt sportwedstrijden van bekenden

In 2018 bezocht 17% de Nederlandsers van 12 jaar en ouder maandelijks of vaker sportwedstrijden of sportevenementen waaraan familieleden of vrienden deelnamen. In de helft van de gevallen was dit bezoek wekelijks of vaker.  In 2018 bezocht 5% van de Nederlands maandelijks of vaker een sportwedstrijden of sportevenement met betaalde toegang. 

Sporttak

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Veldvoetbal is de meest bezochte sport in Nederland

Van de sporten die Nederlanders minimaal 1x per jaar bezochten in de periode 2012-2016 was veldvoetbal veruit de meest  bezochte sport (57% in 2016). In 2016 bezocht de helft (49%) van alle voetbalbezoekers alleen het amateurvoetbal, een vijfde (22%) bezocht alleen betaald voetbal en bijna een op de drie (29%) bezocht zowel amateur als betaalde voetbalwedstrijden.

Beleid

Stimuleringsbeleid van topsportevenementen

De Nederlandse overheid faciliteert in het organiseren van internationale sportevenementen in Nederland. Het Rijk doet dit doormiddel van het beschikbaar stellen van subsidies. Deze worden verstrekt wanneer een programma van side events wordt georganiseerd en er wordt voldaan aan de voorwaarden uit het evenementenbeleid 2014. Op de Topevenementenkalender zijn de sportevenementen te vinden die zijn toegewezen aan Nederland. Ook staan daar de evenementen waarin de sportbonden geïnteresseerd zijn om te organiseren.

De Nederlandse Sportraad speelt een grote rol in de ontwikkeling van de Topevenementkalender. Daarnaast draagt de raad bij aan het versterken van de betekenis van sport voor de samenleving en aan het vergroten van het rendement van sportevenementen. In het werkprogramma 2018-2020 is de doelstelling opgenomen om te onderzoeken wat er nodig is om mega sportevenementen in Nederland op te zetten.


Het historisch overzicht nationaal sportbeleid geeft een kijk in het Nederlandse sportbeleid van 1940 tot nu.

Meer informatie

 • In de Rapportage Sport 2018 zijn de belangrijkste sport gerelateerde trends en ontwikkelingen te vinden
 • Lees hier meer over de beleving van sportevenementen in Nederland (Mulier, 2020) 
 • Lees ook meer over de sociale- en economische impact en de beleveing van sportevenementen op allesoversport

G.C.W. Wendel-Vos (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)