20% van de bevolking van 12 jaar en ouder bezoek maandelijks sportwedstrijden /‐evenementen

Aandeel van de bevolking van 12 jaar en ouder dat maandelijks of vaker sportwedstrijden en/of sportevenementen bezoekt

 

Bron: Vrijetijdsomnibus (VTO) Sociaal en Cultureel Planbureau (SCPSociaal Cultureel Planbureau ) in samenwerking met het CBSCentraal Bureau voor de StatistiekCentraal Bureau voor de Statistiek
Meetjaar: 2016
Nieuwe cijfers: 2019

 

Overzicht

 Sportfan via bezoek is één van de 20 kernindicatoren voor het landelijk monitoren van sport en bewegen. Hoeveel Nederlanders bezoeken maandelijks of vaker sportwedstrijden en sportevenementen? Op deze pagina worden de nationale cijfers gepresenteerd. Het bezoeken van sportwedstrijden en sportevenementen wordt ook voor verschillende groepen in de bevolking beschreven. Daarnaast wordt een korte toelichting over het huidige beleid op dit gebied gegeven.

Heden, verleden en toekomst

Sportfan via bezoek

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Een op de vijf Nederlanders bezoekt maandelijks sportwedstrijden

In 2016 bezocht 20% van de Nederlanders van 12 jaar en ouder maandelijks of vaker een sportwedstrijd of sportevenement. Dit komt overeen met cijfers uit 2012 en 2014.

De Sport Toekomstverkenning concludeert dat het bezoek aan commerciële sportevenementen zal toenemen tot 2030. Het sportbezoek bij de amateurclubs zal echter tot 2030 gelijk blijven.

 

Bron: Vrijetijdsomnibus (VTO), Sociaal en Cultureel Planbureau (SCPSociaal Cultureel Planbureau ) in samenwerking met het CBSCentraal Bureau voor de StatistiekCentraal Bureau voor de Statistiek, 2012 - 2016

Methode: Het bezoeken van een sportevenement is nagevraagd in de VTO. Het doel van de VTO is om ontwikkelingen van sport- en cultuurparticipatie in Nederland vast te stellen. De VTO wordt elke twee jaar uitgezet onder een nationaal representatieve steekproef van Nederlanders van 6 jaar en ouder. Meer informatie over de VTO is hier te vinden. Aan respondenten is gevraagd hoe vaak zij in de afgelopen 12 maanden sportwedstrijden en/of sportevenementen hebben bezocht. Zij konden antwoorden met één van de volgende categorieën: dagelijks, eens per week of vaker, eens per maand of vaker, enkele keren in de afgelopen 12 maanden of niet in de afgelopen 12 maanden.

Sportfan via bezoek door verschillende groepen in de bevolking

Geslacht

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Mannen bezoeken vaker sportwedstrijden dan vrouwen

In 2016 bezocht 24% van de Nederlandse mannen van 12 jaar en ouder een sportwedstrijd en/of sportevenement. Dit is vaker dan vrouwen, met 17%.  Dit komt overeen met cijfers uit 2012 en 2014.

 

 

 

Leeftijd

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Jongeren en ouders bezoeken vaakst sportwedstrijden of -evenementen

Het aandeel Nederlanders dat maandelijks of vaker een sportwedstrijd en/of sportevenement bezoekt ligt het hoogst bij 12 t/m 19 jarigen (30%) en 35 t/m 54 jarigen (28%). Bij deze laatste groep gaat het vaak om ouders die hun kinderen begeleiden. Dit komt overeen met cijfers uit 2012 en 2014. Alleen het wedstrijdbezoek van 20 t/m 34 jarigen is in 2016 iets lager dan in voorgaande jaren.

Opleidingsniveau

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Middelbaar en hogeropgeleiden bezoeken iets vaker sportwedstrijden / -evenementen

In 2016 bezocht 20% van de middelbaar opgeleiden en 22% van de hogeropgeleide Nederlanders van 25 jaar en ouder maandelijks of vaker een sportwedstrijd en/of evenementen. Voor lager opgeleide Nederlanders is dit percentage iets lager, met 16%. Dit beeld komt overeen met cijfers uit 2012 en 2014. 

 

 

Chronische aandoening/beperking

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Mensen met aandoening of beperking bezoeken even vaak sportwedstrijden / -evenementen

In 2016 bezochten evenveel Nederlanders  van 12 jaar en ouder met een chronische aandoening of een lichamelijke beperking (motorisch, auditief, visueel) maandelijks of vaker een sportwedstrijd en/of sportevenement als Nederlanders zonder een aandoening of beperking. Dit beeld komt redelijk overeen met cijfers uit 2012 en 2014.

 

Overig

Download de overige uitsplitsingen

De kernindicator sportfan via bezoek is ook uitgesplitst naar:

  • Herkomst
  • Burgerlijke staat
  • Huishoudsamenstelling
  • Maatschappelijke arbeidspositie
  • Stedelijkheid
  • Gemeentegrootte
  • Ervaren gezondheid

Deze cijfers zijn te vinden in het Excelbestand dat hieronder te downloaden is.

Sportfan bezoek uitgesplitst naar achtergrond kenmerken

Beleid

Stimuleringsbeleid van topsportevenementen

De Nederlandse overheid faciliteert in het organiseren van internationale sportevenementen in Nederland. Het Rijk doet dit doormiddel van het beschikbaar stellen van subsidies. Deze worden verstrekt wanneer een programma van side events wordt georganiseerd en er wordt voldaan aan de voorwaarden uit het evenementenbeleid 2014. Op de Topevenementenkalender zijn de sportevenementen te vinden die zijn toegewezen aan Nederland. Ook staan daar de evenementen waarin de sportbonden geïnteresseerd zijn om te organiseren.

De Nederlandse Sportraad speelt een grote rol in de ontwikkeling van de Topevenementkalender. Daarnaast draagt de raad bij aan het versterken van de betekenis van sport voor de samenleving en aan het vergroten van het rendement van sportevenementen. In het werkprogramma 2018-2020 is de doelstelling opgenomen om te onderzoeken wat er nodig is om mega sportevenementen in Nederland op te zetten.

Meer informatie

  • In de Rapportage Sport 2018 zijn de belangrijkste sport gerelateerde trends en ontwikkelingen te vinden
  • Lees meer over de beleving en de sociale- en economische impact van sportevenementen

A. Tiessen-Raaphorst (SCPSociaal Cultureel Planbureau  Sociaal Cultureel Planbureau  )