Op deze pagina staan de cijfers van de indicator 'Plezier beleven aan zelf sporten'. Deze indicator wordt gebruikt voor het monitoren van het thema Inclusie en diversiteit van het Sportakkoord II.

Bron: Aanvullende module Bewegen en Ongevallen van de Leefstijlmonitor (LSM-A Bewegen en Ongevallen) ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek))

Methode: Methoden en bronnen | Plezier beleven aan zelf sporten

Nieuwe cijfers verwacht: 2026

Cijfers van de indicator

Totale bevolking

Sla de grafiek Gemiddeld rapportcijfer voor plezier beleven aan zelf sporten, 2019-2023 over en ga naar de datatabel

Plezier in sporten stabiel

In 2023 wordt het plezier in sporten door Nederlanders van 4 jaar en ouder beoordeeld met gemiddeld een 7,4.  Over de jaren lijkt het plezier dat Nederlanders hebben in het beoefenen van sport redelijk stabiel.

* In 2021 had de huis-aan-huis waarneming voor de LSM-A Bewegen en Ongevallen te kampen met verstoringen als gevolg van corona(maatregelen). Bij de interpretatie van de cijfers van 2021 moet rekening worden gehouden dat de COVID-19-pandemie en de daarmee gepaard gaande maatregelen mogelijk invloed kunnen hebben gehad op het gedrag en de gezondheid van de geïnterviewde.

Cijfers per doelgroep

Geslacht

Sla de grafiek Gemiddeld rapportcijfer voor plezier beleven aan zelf sporten, 2019-2023 over en ga naar de datatabel

Mannen beleven meer plezier aan sporten dan vrouwen

In alle jaren geven mannen het plezier dat zij beleven aan zelf sporten een hogere waardering dan vrouwen. In 2023 beoordelen mannen het plezier met een 7,6, waar vrouwen een 7,1 toekennen aan het plezier dat zij ervaren door zelf te sporten. Over de jaren zijn de waarderingen voor zowel mannen als vrouwen redelijk stabiel.

Leeftijd

Sla de grafiek Gemiddeld rapportcijfer voor plezier beleven aan zelf sporten, 2019-2023 over en ga naar de datatabel

Kinderen hebben het meeste plezier in zelf sporten

In elk meetjaar is te zien dat het plezier in het zelf sporten lager is voor volwassenen en ouderen ten opzichte van kinderen en jongeren. In 2023 beoordeelden kinderen van 4 tot en met 11 jaar het plezier in sport met een 8.5, waar ouderen van 65 jaar en ouder gemiddeld een 6.8 toekenden. Wel is het cijfer voor 65+'ers in 2023 hoger dan in 2019 en 2021.

Opleiding

Sla de grafiek Gemiddeld rapportcijfer voor plezier beleven aan zelf sporten, 2019-2023 over en ga naar de datatabel

Hbo/wo'ers meeste plezier in zelf sporten

Het gemiddelde rapportcijfer voor plezier in zelf sporten ligt in alle meetjaren het hoogst voor mensen met een hbo- of wo-opleiding. Wel zijn de verschillen tussen opleidingsniveau in 2023 kleiner dan voorgaande jaren, met een toename in plezier voor mensen met basisonderwijs of een vmbo-diploma.

Migratieachtergrond

Sla de grafiek Gemiddeld rapportcijfer voor plezier beleven aan zelf sporten, 2023 over en ga naar de datatabel

Minimale verschillen op basis van herkomst

In 2023 zijn er geringe verschillen te zien in de rapportcijfers die Nederlanders met diverse herkomst toekennen aan het plezier dat zij beleven door zelf te sporten. Voor alle groepen ligt dit cijfers boven de 7, waarbij mensen die geboren zijn in Nederland (ongeacht geboorteland van ouders) net iets hoger scoren dan mensen geboren buiten Nederland (zowel binnen als buiten Europa).

Lichamelijke beperking

Sla de grafiek Gemiddeld rapportcijfer voor plezier beleven aan zelf sporten, 2019-2023 over en ga naar de datatabel

Minder plezier in sport met lichamelijke beperking

Nederlanders van 12 jaar en ouder met een lichamelijke beperking beoordelen het plezier dat zij beleven door zelf te sporten in elk meetjaar lager dan mensen zonder lichamelijke beperking, al stijgt dit cijfer wel licht over de jaren. Voor mensen zonder lichamelijke beperking is het cijfer stabiel.

Zitgedrag

Sla de grafiek Gemiddeld rapportcijfer voor plezier beleven aan zelf sporten, 2021-2023 over en ga naar de datatabel

Geen verschil in plezier op basis van zitgedrag

In 2023 beoordeelden Nederlanders van 4 jaar en ouder het plezier dat zij beleven door zelf te sporten met een ruime voldoende (7,4), ongeacht het aantal uren zitten per dag.

Wekelijks sporten

Sla de grafiek Gemiddeld rapportcijfer voor plezier beleven aan zelf sporten, 2019-2023 over en ga naar de datatabel

Wekelijkse sporters hebben meer plezier in zelf sporten

In 2023 is te zien dat mensen die wekelijks sporten, het plezier dat zij ervaren door zelf te sporten een stuk hoger waarderen dan mensen die niet wekelijks sporten (8,4 tegenover 5,3). Wel is er over de jaren een lichte stijging te zien in de rapportcijfers van niet-wekelijkse sporters, waar het cijfer bij wekelijkse sporters stabiel lijkt de laatste jaren.

Beweegrichtlijnen

Sla de grafiek Gemiddeld rapportcijfer voor plezier beleven aan zelf sporten, 2019-2023 over en ga naar de datatabel

Meer plezier in sport in groep die voldoet aan beweegrichtlijn 

In 2023 waarderen Nederlanders die voldoen aan de beweegrichtlijn het plezier dat zij ervaren door zelf te sporten hoger (8,1) dan Nederlanders die niet aan deze richtlijnen voldoen (6,7).  Dit beeld is ook te zien in eerdere meetjaren. In beide groepen is er over de jaren een lichte stijging van de rapportcijfers te zien.

* In 2021 had de huis-aan-huis waarneming voor de LSM-A Bewegen en Ongevallen te kampen met verstoringen als gevolg van corona(maatregelen). Bij de interpretatie van de cijfers van 2021 moet rekening worden gehouden dat de COVID-19-pandemie en de daarmee gepaard gaande maatregelen mogelijk invloed kunnen hebben gehad op het gedrag en de gezondheid van de geïnterviewde.

Meer informatie

Monitoring Sportakkoord II

De indicator op deze pagina wordt gebruikt om de voortgang van het Sportakkoord II (SAII) te monitoren. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) brengt lange-termijn-indicatoren in beeld, waarbij een verandering op de lange-termijn beoogd wordt. Deze cijfers kunnen niet direct worden verbonden aan de acties van het SAII, maar geven wel inzicht in de context van het thema. Voor een overzicht van alle thema’s en de bijbehorende indicatoren, zie de webpagina Monitoring Sportakkoord II of de publicatie Lange-termijn-indicatoren voor monitoring van Sportakkoord II.

Het thema Inclusie en diversiteit van het sportakkoord gaat over een sportsector die toegankelijk en laagdrempelig is: iedereen kan meedoen en er is kansengelijkheid in en door sport- en beweegdeelname. Op deze pagina staan de indicatoren die worden gebruikt om dit thema te monitoren.