Op deze pagina worden handvatten geboden om als gemeente aan de slag te gaan met het verzamelen van data over sport en bewegen.

Handreikingen

Er zijn verschillende handreikingen voorhanden voor gemeenten die actief aan de slag willen met sport- en beweegbeleid. Hierbij kan gedacht worden aan:

Interventiedatabase

In de Interventiedatabase Gezond en Actief leven staan erkende sport- en beweeginterventies (Goed beschreven, Goed onderbouwd en Effectief) die in Nederland beschikbaar zijn. U kunt interventies zoeken op diverse criteria, zoals doelgroep, setting of thema. Bij iedere interventie staat een toelichting en informatie om contact te leggen met de aanbieder.

Monitoren van het lokale sport- en beweegbeleid

Het is mogelijk om als gemeente lokaal data te verzamelen om het sport- en beweegbeleid te monitoren. Bijvoorbeeld door het werken met data voor lokale sportakkoorden [link invoegen van beleidspagina].

Om de impact van beleidsprogramma’s en losstaande beleidsinterventies te volgen in de tijd worden indicatoren gebruikt. Deze indicatoren hebben een signalerende functie. Op de webpagina werken met sport- en beweegbeleid indicatoren staat beschreven hoe de data verzameld wordt en welke cijfers al beschikbaar zijn. Zie hiervoor ook de handreiking ‘werken met (lokale) data in de sport’ van het Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Voor informatie over het monitoren van de lokale sportakkoorden voor Sportakkoord I, zie de archiefpagina.