Op deze pagina staan de cijfers van de indicator 'Diversiteit in kaderfuncties/ medewerkers bij sportaanbieders'. Deze indicator wordt gebruikt voor het monitoren van het thema Inclusie en diversiteit van het Sportakkoord II.

Bron: MI-Verenigingspanel (Mulier Instituut); Peiling sportbonden (Mulier Instituut); Bondenmonitor ( NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie)); Registratie talent/bondscoaches (NOC*NSF)

Methode: Volgt in 2024

Nieuwe cijfers verwacht: 2024

Cijfers van de indicator

Verenigingen

Bestuur - geslacht

Sla de grafiek Het aandeel mannen en vrouwen binnen verenigingsbesturen over en ga naar de datatabel

Bestuursleden voornamelijk mannen

In februari 2021 zaten bij de verenigingen meer mannen (72%) in het bestuur dan vrouwen (28%). Deze cijfers zijn vergelijkbaar met het meetjaar 2017. 

Bron: MI-Verenigingspanel (Mulier Instituut)

Bestuur - leeftijd

Sla de grafiek Het aandeel van verschillende leeftijdsgroepen binnen verenigingsbesturen over en ga naar de datatabel

Bestuursleden voornamelijk tussen de 50 en 65 jaar

In februari 2021 was van de bestuursleden in verenigingen 36% tussen de 50 en 65 jaar, 30% 65 jaar en ouder, 22% tussen de 36 en 50 jaar en 12% onder de 36 jaar. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met het meetjaar 2017. 

Bron: MI-Verenigingspanel (Mulier Instituut).

Trainers

Sla de grafiek Diversiteit op basis van geslacht in clubtrainers over en ga naar de datatabel

Meer mannelijke dan vrouwelijke (hoofd)trainers

In 2018 waren trainers en hoofdtrainers voornamelijk mannen, respectievelijk 74% en 86%. Daarnaast had12% van de verenigingen minimaal één trainer met een migratieachtergrond en had 5% van de verenigingen een hoofdtrainer met een migratieachtergrond (cijfers niet in figuur).

Bron: MI-Verenigingspanel (Mulier Instituut).

Bonden

Bestuur - geslacht

Sla de grafiek Het aandeel vrouwen in bondsbesturen over en ga naar de datatabel

Kleine toename van aandeel vrouwen in bondsbesturen

In 2021 was 23% van alle bestuursleden bij bonden vrouw. Daarnaast heeft 28% van de bonden geen vrouw in het bestuur. Een goede vergelijking van de totaalcijfers tussen 2017 en 2021 is lastig, omdat de vragenlijst in 2021 niet door alle niet-olympische bonden is ingevuld, en olympische bonden dus zijn oververtegenwoordigd. Bij olympische bonden ligt het aandeel vrouwen op 24%. Dit is een stijging ten opzicht van 2017, toen 20% van de bestuurders bij olympische bonden vrouw was (cijfers niet in figuur). Vanaf 2018 is de beleidsaandacht voor diversiteit toegenomen. Het effect hiervan is mogelijk zichtbaar in deze cijfers.

Bron: Bondenmonitor 2018 ( NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie)); Peiling sportbonden 2021 (Mulier Instituut)

Bestuur - leeftijd

Sla de grafiek Het aandeel van verschillende leeftijdsgroepen binnen bondsbesturen over en ga naar de datatabel

Het merendeel van de bond-bestuurders is ouder dan 50 jaar

In 2021 waren de meeste bestuursleden ouder dan 50 jaar (67%). De cijfers aangaande de leeftijd van bondsbestuurders in 2021 zijn vergelijkbaar met de cijfers uit 2017.

Bron: Bondenmonitor 2018 ( NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie)); Peiling sportbonden 2021 (Mulier Instituut).

Trainers - geslacht

Sla de grafiek Het aandeel bondstrainers naar geslacht over en ga naar de datatabel

Bondstrainers voornamelijk mannen

In 2021 was van de bondstrainers 14%  vrouw en 86% man. In 2019 was deze verhouding vergelijkbaar met 15% vrouw en 85% man (cijfers niet in figuur). Vanaf 2018 is de beleidsaandacht voor diversiteit toegenomen. Een mogelijk effect hier van is nog niet terug te zien in de cijfers.

Bron: NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie), Registratie talent/bondscoaches 2021

Trainers - leeftijd

Sla de grafiek Het aandeel bondstrainers naar leeftijdsgroep over en ga naar de datatabel

Meeste bondstrainers zijn 36-50 jaar

In 2021 was 43% van de bondstrainers tussen de 36 en 50 jaar oud. Daarnaast is 35% ouder dan 50 jaar en 21% jonger dan 36 jaar oud. 

Bron: NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie), Registratie talent/bondscoaches 2021

Meer informatie

Monitoring Sportakkoord II

De indicator op deze pagina wordt gebruikt om de voortgang van het Sportakkoord II (SAII) te monitoren. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) brengt lange-termijn-indicatoren in beeld, waarbij een verandering op de lange-termijn beoogd wordt. Deze cijfers kunnen niet direct worden verbonden aan de acties van het SAII, maar geven wel inzicht in de context van het thema. Voor een overzicht van alle thema’s en de bijbehorende indicatoren, zie de webpagina Monitoring Sportakkoord II of de publicatie Lange-termijn-indicatoren voor monitoring van Sportakkoord II.

Het thema Inclusie en diversiteit van het sportakkoord gaat over een sportsector die toegankelijk en laagdrempelig is: iedereen kan meedoen en er is kansengelijkheid in en door sport- en beweegdeelname. Op deze pagina staan de indicatoren die worden gebruikt om dit thema te monitoren.