De indicator zitgedrag geeft het gemiddeld aantal uren zittende en (half) liggende activiteiten weer, waarbij weinig energie wordt verbruikt (1,5 MET) met uitzondering van slapen

Voorbeelden zijn tv-kijken, lezen, naaien, op de computer werken, zittend gamen of zitten tijdens transport.

Zitgedrag is één van de twintig kernindicatoren sport en bewegen.

 

Cijfers

Onderstaande tabel geeft aan waar cijfers omtrent zitgedrag te vinden zijn.

Niveau

Link

Openbaar?

Nationaal

www.sportenbewegenincijfers.nl/kernindicatoren/zitgedrag

Ja

Lokaal

Niet beschikbaar

 

Methoden

De nationale cijfers voor zitgedrag worden gebaseerd op de tweejaarlijkse metingen van de Aanvullende module bewegen en ongevallen van de Leefstijlmonitor die door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in samenwerking met het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en VeiligheidNL wordt uitgevoerd.

Zitgedrag wordt nagevraagd met een aangepaste versie van de Marshall vragenlijst. In deze vragenlijst wordt gevraagd om voor een normale week in de afgelopen maanden de gemiddelde tijd te schatten die op een doordeweekse dag en op een weekenddag zittend besteed wordt aan verschillende activiteiten, zoals vervoer, werk, school of studie, computeren, televisie kijken en andere zitactiviteiten. De kernindicator zitgedrag wordt berekend als het aantal uren zitten op een gemiddelde dag in de week. Hiervoor wordt het gemiddelde genomen van het aantal uren zitten op doordeweekse dagen en op weekenddagen.

Doelgroepen

Op basis van de Aanvullende module bewegen en ongevallen van de Leefstijlmonitor zijn uitsplitsingen naar doelgroepen te maken.

 

Aanvullende module bewegen en ongevallen

Sociaal demografisch
Leeftijd
Geslacht
Opleidingsniveau
Huishoudinkomen

Seksuele geaardheid
Migratieachtergrond
Burgerlijke staat
Huishoudsamenstelling
Maatschappelijke (arbeids)positie
Mate van verstedelijking


x
x
xx
x
x

Gezondheid
Ervaren gezondheid
Langdurige aandoening(en)
Lichamelijke beperking
Type beperking
(Mate van) Overgewicht
Specifieke chronische aandoeningen (o.a. diabetes, hartaandoeningen en depressie)


x
x
x
x
x
x

Overige informatie in databron

De vragenlijst binnen de Aanvullende module bewegen en ongevallen van de Leefstijlmonitor bevat meer interessante informatie rondom dit onderwerp voor beleid:

  • Zitactiviteiten
  • Voldoen aan de beweegrichtlijnen
  • Sportdeelname wekelijks

Meer informatie

Voor vragen neem contact op met: sportenbewegenincijfers@rivm.nl