Deze indicator geeft het aandeel van de bevolking dat wekelijks of vaker sport volgt via de media weer

Sportfan via media is één van de twintig kernindicatoren sport en bewegen.

 

Cijfers

Onderstaande tabel geeft aan waar cijfers omtrent sportfan via media te vinden zijn.

Niveau

Link

Openbaar?

Nationaal

https://www.sportenbewegenincijfers.nl/kernindicatoren/sportfan-media

Ja

Lokaal

Niet beschikbaar

 

Methoden

De cijfers voor sportfan via media worden gebaseerd op basis van de tweejaarlijkse metingen van de VrijeTijdsOmnibus (VTO) uitgevoerd door het Sociaal Cultureel Planbureau ( SCP Sociaal Cultureel Planbureau (Sociaal Cultureel Planbureau)) in samenwerking met het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) (2012-2018). De VTO-meting van 2020 is tot stand gekomen via een samenwerking van de Boekmanstichting (namens  OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)) en het Mulier Instituut (namens  VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) met het CBS.

In de vragenlijst(PDF) van de VrijeTijdsOmnibus is aan respondenten gevraagd hoe vaak zij in de afgelopen 12 maanden sport hebben gevolgd via televisie, radio, krant of tijdschrift en internet. Zij konden antwoorden met één van de volgende categorieën: dagelijks, eens per week of vaker, eens per maand of vaker, enkele keren in de afgelopen 12 maanden of niet in de afgelopen 12 maanden. Iemand wordt als wekelijkse sportfan volger beschouwd als hij/zij via één of meerdere van de vier mediavormen minimaal wekelijks sport volgt. Hieruit wordt het percentage van de bevolking van 6 jaar of ouder berekend dat wekelijks of vaker sport volgt via media.

Doelgroepen

Op basis van de VrijeTijdsOmnibus zijn uitsplitsingen naar doelgroepen te maken.

 

VrijeTijdsOmnibus

Sociaal demografisch
Leeftijd
Geslacht
Opleidingsniveau
Huishoudinkomen

Seksuele geaardheid
Migratieachtergrond
Burgerlijke staat
Huishoudsamenstelling
Maatschappelijke (arbeids)positie
Mate van verstedelijking


x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Gezondheid
Ervaren gezondheid
Langdurige aandoening(en)
Lichamelijke beperking
Type beperking


x
x
x
x

Overige informatie in databron

Voor de VrijeTijdsOmnibus geldt dat er aanvullende informatie beschikbaar, namelijk:

  • Sportfan via bezoek
  • Sportdeelname
  • Sporttakken
  • Sportverband (team/groep/individueel)
  • Lidmaatschap/abonnement
  • Wedstrijden/Trainingen
  • Sportlocatie
  • Veilig sportklimaat
  • e.a.

Meer informatie

Voor vragen neem contact op met: sportenbewegenincijfers@rivm.nl