Deze indicator geeft de dichtheid van sportaccommodaties per 10.000 inwoners weer

Het aantal sportaccommodaties per 10.000 inwoners is één van de twintig kernindicatoren sport en bewegen.

 

Cijfers

Onderstaande tabel geeft aan waar cijfers omtrent het aantal sportaccommodaties per 10.000 inwoners te vinden zijn.

Niveau

Link

Openbaar?

Nationaal

https://www.sportenbewegenincijfers.nl/kernindicatoren/sportaccommodaties

Ja

Lokaal

https://www.sportenbewegenincijfers.nl/kaarten/sportaccommodaties

Ja

Methoden

De cijfers voor de dichtheid van sportaccommodaties per 10.000 inwoners worden gebaseerd op de Database Sportaanbod (DSA) die in beheer is van het Mulier Instituut. De DSA is een landelijk databestand met gegevens over een groot aantal sportaccommodaties in Nederland.

Voor de berekening zijn reguliere accommodaties voor actieve sportbeoefening door amateurs meegenomen en is rekening gehouden met verschillen in de diversiteit en capaciteit van sportaccommodaties. Een sporthal is bijvoorbeeld geschikt voor meer sportdisciplines dan een rugbyveld. Op een tennispark met 5 banen kunnen minder mensen tegelijkertijd sporten dan op een tennispark met 15 banen. De indicator is eerst op gemeenteniveau berekend. Hieruit is vervolgens een landelijk cijfer per 10.000 inwoners bepaald. Hierbij is rekening gehouden met verschillen in gemeentegrootte.

Overige informatie in databron

De Database SportAanbod (DSA) is een landelijk databestand met gegevens over ongeveer 22.000 sportaccommodaties in Nederland. De DSA wordt gesubsidieerd door het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en is in beheer van het Mulier Instituut. De DSA bevat van alle sportaccommodaties adresgegevens, x- en y-coördinaten, type sport/accommodatie en het onderscheid in indoor- en/of outdooraccommodatie. Afhankelijk van het type accommodatie bevat de DSA aanvullende gegevens, zoals het aantal holes van de golfbaan of het aantal voetbalvelden op een complex.

De DSA is open data en valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie. Kort betekent dat dat het gebruik van data voor niet-commerciële en commerciële doeleinden is toegestaan, mits er gerefereerd wordt naar het databestand. Daarnaast is het toegestaan om de data door te ontwikkelen, te transformeren en producten te bouwen op basis van de data, mits deze producten onder dezelfde voorwaarden beschikbaar zijn.

Meer informatie

Voor vragen neem contact op met: sportenbewegenincijfers@rivm.nl