De indicatoren in het onderwerp Sport en onderwijs zeggen iets over het bewegingsonderwijs.